İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Yedinci Birleşimle Devam Etti

Elazığ İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları yedinci birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Yedinci Birleşimle  Devam Etti

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet başkanlığında yedinci birleşimde gündem maddeleri  arasında yer alan “10. maddede Kovancılar İlçesi, Beşpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan 101 Ada 39, 43, 53, 70 ve 73 nolu Parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Planının onaylanması konusunun görüşülmesi ve 25. maddede Palu İlçesi Kasil Köyü Geban Mevkii için, Içme Suyu Memba Tahsis ve Tevzii Komisyon Kararı alınması konusu ile ilgili olarak hazırlanan Sulama ve İçmesuyu Komisyonu inceleme raporunun konunun görüşülmesi maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 

İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları 8. birleşimi 8 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de Elazığ İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.