Hanifi Yavaş

Külliye Neden Yapıldı?

Hanifi Yavaş

Dünya tarihi boyunca saraylar, devletin yönetim büyüklüğünü, ihtişamını ve gücünü temsil etmiştir.

Tarihimize baktığımızda Selçuklular ve Selçuklu döneminden bugüne kadar  saraylarla ilgili çok az materyale sahibiz. 
Saray kültürü, Osmanlı imparatorluğu ile birlikte anlam ve önem kazanmıştır. 

Osmanlılarda yapılan ilk saray Bey Sarayı’dır. Bursa'da Orhan Gazi zamanında inşa edilen ancak günümüze kadar ulaşamamış olan bu saray, Osmanlı  Hanedanı'nın ilk sarayı olarak bilinir.

Osmanlının gelişmesi, büyümesi ve imparatorluk sürecinin devamı ile birlikte sarayların hem işlevsel hem de sembolik olarak değeri çok anlamlıdır. 

Saraylar, yönetim bürokrasisinin ve güvenlik sisteminin üst düzeyde olduğu ve ihtişamları ile rakiplerine psikolojik üstünlük sağlamalarına yaramışlar aynı zamanda da gücün ve bağımsızlığın sembolü olmuşlardır. 

Tarihte birçok imparatorluk zamanında egemenliğin ve gücün sembolü olan saraylar, imparatorlukların yıkılışı ile birlikte tarihi işlevini kaybederek müze haline dönüşmektedirler.
Bir kaç örnek ile bu konuyu anlamaya çalışalım. 
Çarlık Rusya'sında başkent olan San Petersburgda "Kışlık Sarayı" olarak kullanılan yapı şimdi müze olarak kullanılmaktadır. 
Çin'de "Yasak Şehir" adlı saray, 500 yıl imparatorluk hizmetinde kullanıldıktan sonra şimdi müze konumundadır.
Fransa'da tarihi  "Versay Sarayı", 
Avusturya-Macaristan krallığını temsil eden  "Habsburg Sarayı” ve Almanya’da bulunan “Berlin Şehir Sarayı"  yıllarca devletlere hizmet ettikten sonra bugün müze olarak kullanılan yapılardan sadece bir kaçıdır.
Osmanlı İmparatorluğunun 400 yıl kullandığı Topkapı Sarayı'da bugün müze olarak kullanılmaktadır.

Tarihi süreç içerisinde imparatorluklar yıkılıp saraylar müze haline gelmesine rağmen yıkılmayan tek imparatorluk  İngiltere imparatorluğu ve müzeye dönüşmeyen tek saray Buckingham Sarayı'dır. 

Görüldüğü üzere saray ile imparatorluk dediğimiz güç, birbiri ile iç içe girmiş iki önemli unsurdur. 

Bu örnekleri neden verdim?
Bütün imparatorluk sarayları müze konumuna düşmesine rağmen neden İngiliz krallığının Buckingham Sarayı hala saray vasfını korumaktadır? 

Çok açıkça şunu söylemek mümkündür ki, Osmanlı imparatorluğu dahil dünyadaki birçok imparatorluğun çökmesinde İngiltere çok büyük rol oynamıştır. Dünyadaki güç dengelerini düzenleyen perde arkasındaki güç İngiltere’dir. İşte İngiltere sarayı da bu gücün sembolüdür. 

Peki günümüzde devleti idare etmek için neden Saray yapımına ihtiyaç duyulmuştur ?

Birincisi, 1931 yılında yapımına başlanan Çankaya Köşkü hem nüfus olarak hem de büyüyen devlet yapısına hizmet veremez duruma gelmişti.
İkincisi,  o dönemin şartları gereğince yapılan bu yapı  dışarıdan ve içeriden yapılacak her türlü saldırıya karşı korunmasız bir haldeydi.
Üçüncüsü ve en önemlisi ise Türkiye yeni dönemde farklı bir vizyon üstlenerek yüzlerce yıllık kadim devlet geleneğine göre yeniden örgütlenme ihtiyacı duymuştur.

Bölgesinde ve dünyada hem sahada hem de masada söz sahibi olacak, siyasi istikrarsızlıklar ile çalkalanarak, iktidar zafiyeti oluşturmayacak bir modele ihtiyaç vardı. Başta Turgut Özal, Necmeddin Erbakan ve Alparslan Türkeş'inde istediği ama şartlar nedeni ile gerçekleştirilemeyen Başkanlık sistemi Devlet Bahçeli'nin desteği ile Erdoğan tarafından 2018 yılında, dünyadaki örneklerinden de yararlanılarak, bizim ihtiyacımıza, insan ve kültür yapımıza uygun bir model olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında kuruldu.

Bu sisteme geçiş ile birlikte  istikrarlı ve güçlü devlet yönetimi alanında ilk adım atıldı.

Böylesine iddialı bir devlet yapılanması için gerekli olan en önemli hususlardan biri de sembolik olarak güç ve itibar göstergesi olacak bir yapının varlığı idi. Ve 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Sarayının temeli atılarak 2014 tarihinde bitirildi. Böylelikle yeni sistemin vizyonuna uygun bir saray yapılarak hizmete girdi.

Önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılması, sonrasında  ise Başkanlık sistemine geçilmesi kadim devlet anlayışının plan ve programının ilk adımlarıdır.

Atılması gereken üçüncü ve çok önemli bir diğer adım da savunma sanayisi ile bağımsız ve güçlü bir ülke olmaktır. Çünkü masada güçlü olabilmenin temel koşulu sahada güçlü olmaktır. Planlı ve programlı bir yapılanma ile özellikle son 10 yılda bu alanda ulaştığımız yerli ve millilik oranı yüzde 75-80 civarındadır. Savaş uçağı yapımı ile birlikte bu oran yüzde 90 civarına ulaşacaktır. 

Savunma sanayiden sonra önemli bir adımda güçlü bir ekonomidir.
Bugüne kadar kalkınma alt yapısını oluşturan ülkemiz, üretim, istihdam ve ihracat modelini benimseyen yeni sistem ile kısa zamanda çok güçlü bir ekonomik yapıya kavuşacaktır. 

Bu adımlar ile anlatılmak istenen husus şudur. 

Yıkılan Osmanlı devletinden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti artık yeni bir döneme girerek, Türk Devletler Teşkilatı ile birlikte Türk İmparatorluğu'nu kuracaktır. 
Türkiye artık batının tarif ettiği "oltadaki balık" değildir. 
Yeni siyasal sistemimiz olan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemi", yaptığımız "saray", "savunma sanayi" sindeki müthiş sıçrama ve "yeni ekonomik model" ile bunun  adımlarını atıyoruz diyerek dünyaya meydan okumaktır. 

İşte Türkiye'de saray yapımına karşı çıkan,  İngiliz siyaseti ve onların içerideki piyonlarıdır. Kendisinden başka hiçbir ülkenin Saray'dan ülkeyi yönetmesini istemeyen güçler, gaflet ve delalet içinde olan içimizdeki hainler ile saray karşıtlığı yapmaktadırlar. Çünkü onlar Saray'ın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. 

Kurduğumuz bu yapılar ile hedefe doğru emin adımlarla yürünmektedir. 
Yeniden kurulacak "Türk imparatorluğu" için içeriden ve dışarıdan çok iyi korunan, gelen misafirlerin çok iyi ağırlanmasına olanak veren ve büyük Türkiye'nin idari sisteminin rahat çalışma ortamını sağlayan, ihtişamı ve yapısı ile güç gösterisi olan "Saray" dünyaya verilen mesaj için oldukça önemlidir. 

Bu mesajı çok iyi alan İngiliz- Amerika cephesi hedefinin merkezine Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı koymuştur. 
İşte bu nedenle, Jeo Biden'in, içerideki muhalefet ile işbirliği yaparak, Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırarak Türk İmparatorluğunun kuruluşuna engel olmak istemektedir.

Yorumlar 2
Harputi 14 Eylül 2022 12:00

Kaleminize kuvvet zihninize sağlık

Harputi 14 Eylül 2022 11:59

Gayet güzel tesbitler kaleminize kuvvet,zihninize sağlık

Yazarın Diğer Yazıları