Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Kör ile Gören

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Göz, kulak, kalp deyip de geçmeyiniz!
Biraz olsun tefekkür ederseniz, ‘büyük bir nimet’
O nimetin şükrünü eda edebiliyor muyuz?
İnsan ne kadar mükemmel bir varlık değil mi?
Göz, ‘dünyaya açılan penceremiz!’
Kur’an bizlere o kadar nezih misaller veriyor ki!
Ey insanoğlu! Gözünü, gönlünü, ufkunu aç…
En’am Suresi 50 ayette şöyle buyrulur,
“De ki;  “Kör ile gören (kâfir ile mü’min) bir olur mu?”
Hiç düşünmez misiniz?”
İsra Suresi 72 ayette ne buyruluyor;
“Bu dünyada kör olan ahirette de kördür…”
Her daim yakarışımız nedir?
“Yarabbi! Gözümüzü, gönlümüzü, ufkumuzu, basiretimizi aç!
Göz körlüğünden, basiret kapalılığından sana sığınıyoruz!”
Hac Suresi 46 ayette ne buyruluyor?
“Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, 
Düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun?
(dolaştılar ama ibret almadılar) Çünkü gerçekte gözler değil,
Göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri ) kör olur!”
O körlük, şüpheleri davet eden bir körlüktür!
O körlük, kopkoyu taassuba gömülen bir körlüktür!
O körlük, cehaleti yenemeyen bir körlüktür!
Zümer Suresi 27 ayette şöyle buyrulur;
“Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, 
Bu Kur’an da insanlara her türlü misali verdik!”
Hayat yolculuğumuzun bütün safhalarında, 
Yolumuzu aydınlatan, bizlere ışık tutan, ‘işaretler…’ 
Günün beş vaktinde Fatiha Suresini okuruz;
“ihdinessıratelmüstakim”
Mealen, “Bizi dosdoğru yola hidayet eyle!” 
Peki! Kimlerin Yoluna?
Kendilerine ni’met verdiğin kimselerin yoluna;
Gazap edilmiş olanların ve delalete düşenlerin yoluna değil” (âmin)
Mülk Suresi 23 ayette şöyle buyrulur;
“De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir.
Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”
“Yarabbi! Bizleri sabreden, nimetlerine şükreden kullarından eyle!
Sabrımızı ve şükrümüzü artır!”
Sabır ve şükürde ne vardır, ‘Yüce Yaratana kulluk görevi…’
Bizlere iç huzuru verecek olan da, ‘o şuurdur’

Gözlere dikkat edelim! Bakışlar o kadar şeyler anlatıyor ki!
Mü’min Suresi 19 ayette şöyle buyrulur;
“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir!”
Kaf Suresi 16 ayette şöyle buyruluyor;
“Biz ona şah damarından daha yakınız!
(her halinden haberdarız ve her an kudretimiz altındadır)
Burada hemen hafızamıza ne gelir?
“İhsan…” kavramı. İhsan nedir;
“Allah’ı görüyor gibi ibadet etmek!”
“Allah’a, ihlasla kulluk etmek!”
En’am Suresi 103 ayette ne buyruluyor;
“Gözler onu idrak edemez; fakat O, gözleri idrak eder.
O latif (bütün incelikleri bilen ve nüfuz eden)dir.
Habir (her şeyden haberdar olan)dır!” 

Gözler, kalpler, kulaklar mühürlenir mi?
Nahl Suresi 108 ayette şöyle buyrulur;
“İşte onlar, Allah’ın; 
Kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir.
İşte onlar gafillerin ta kendileridir!”
Allah kimseleri, ‘gaflete ve delalete düşürmesin!”
Göz bir nimettir, kulak bir nimettir, gönül bir nimettir!
Nimete olan şükrümüzü eda edebiliyor muyuz?
Mü’minun Suresi 78 ayette şöyle buyrulur;
“Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O’dur.
Ne az şükrediyorsunuz?”
Sözlükte şükür, “yapılan iyiliği bilmek ve onu yaymak,
İyilik edeni iyiliğiyle övmek; minnettarlık…”
Yüce Yaratıcıya hakiki kul olanlar, ‘Hakkı gizlemezler’
Hakkı gizleyenler ancak kendilerini bertaraf ederler…
Fuzuli, “Körleri sen mi hidayete erdireceksin,
Hele hele görmüyorlarsa!”
Bakara Suresi 18 ayette şöyle buyrulur;
“Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler!”
Işıktan, aydınlıktan kaçan zavallılar!
Hz. Ali (kv), “Kalp kör olduktan sonra, gözün görmesinde yarar yoktur!”
Sözünüz, sohbetiniz, ‘vicdanları titretmiyorsa…’ faydası yoktur!
Gandhi, “görmek istemeyenlerden daha kör kişi olur mu?”
İstişareden/ Şuradan kaçanlar, ‘bencillerdir’
Hakiki kör kimdir, ‘kibirlenenlerdir’
Swift, “görmek istemeyenler kadar kör yoktur!”
Bir insan, ‘dürüst, samimi, adil, güvenilir…’ değilse;
Ne yapabilir siniz?
Şunu göreceğiz, “aldatanlar ve zalimler aynı salıncakta!”
Veya terazinin, ‘aynı kefesinde…’
Publitus, “akıl başka yerde olunca gözler kör olur!”
Yanlış/ veya hata yapana, ‘aklın neredeydi’ deriz!
Velhasıl, ‘hakkı bilerek gizleyenler kördür’
Fatır Suresi 19-22 ayetleri birlikte tefekkür edelim;
“Ne kör ile gören bir olur, 
Ne karanlıklar ile aydınlık,
Ne de gölge ile sıcak.
Dirilerle ölüler de bir değildir.
Allah dilediğine gerçeği işittirir.
Sen ise onu kabirlerde olanlara işittiremezsin.”

Yazarın Diğer Yazıları