Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Elazığ'a 2. Üniversite istemek!

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Bin yıl öncesine gidiniz…
İki önemli kavramla buluşacaksınız;
Birincisi, “Beytü’l Hikme” yani, “Hikmet Evi!”
Beytü’l Hikme, “İslam dünyasının ilk bilimler akademisi…”
Dârül Hikme, “Tarihin en büyük entelektüel akademisi…”
Bizim tarihimizde en eski medreseler 907 tarihlerinde;
“Maveraünnehir ve Horasan’da eğitime başladığı bilinir!”
Anadolu’nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Hükümdarı,
Alparslan’ın Veziri Nizamülmülk’ün öncülük ettiği,
“Nizamiye Medresesi…” 
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde ilk yaptığı eser;
Sekiz Medresenin inşası olacaktır!
Bu medreselere, “Sahn-ı Seman” ismi verilecektir!
Yönetiminde, Ali Kuşçuları, Molla Hüsrevleri, Molla Güranileri görmekteyiz!

Bizim tarihimiz, ‘Medeniyet Tarihidir’
Anadolu Coğrafyasında, en önemli tarihi merkezlerimizden birisi de; “Harput’tur…”   
Malazgirt Zaferinden (1071) hemen sonra fethedilecek olan Harput (1086)
Özellikle de Belek Gazi Döneminde, “Erzurum’dan Halep’e kadar uzanan…”
Bir Coğrafya üzerinde Coğrafyanın güvenlik adası olacaktır!
Haçlı Seferleri karşısında kuzeyden güneye doğru geçit vermeyen bir Kale…
Harput, ‘tarihi buluşturan kadim bir coğrafya… Ve efsanevi Kalesi…
Tarihi boyunca, “hürriyeti ve şehadeti birlikte yaşadığımız coğrafya!”
Harput Tarihini, ‘efsanelerle birlikte…’ okursunuz!
O efsanelerde, ‘deruni bir ruh…’ sizleri cezbedecektir!
Harput’ta, Maveraünnehir İklimini yaşarsınız!
O iklim sizleri, Piri Türkistan’a,  Horasan Erenlerine, Buhara’ya götürecektir!
Harput için, ‘Kafkaslara, Balkanlara, Basra’ya Yakındır’ deriz!
Bu yakınlık nedir, “Gönül Coğrafyamızı buluşturan kadim Şehir!”

Elazığ Şehrinde, “2. Üniversite…” diyoruz!
Sayın Rektörümüzde, ‘böyle bir müjdeyi verdiler’
Artık günümüzde, ‘stratejik hedefleri…’ belirleyeceğiz!
Bu hedefleri belirlerken, Elazığ Şehrinin son 25-30 yılına gidelim!
1992’lerden itibaren Elazığ Şehrinde tarihi bir ŞÖLEN VARDIR…
O Şölenin Adı, “ULUSLARARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI…”
2003 Yılından itibaren O Şöleni daha da zirvelere taşıyacak olan;
“TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLLERİ…”
Bu şehir, 25-30 Yıl Boyunca, GÖNÜL COĞRAFYAMIZI AĞIRLAMIŞTIR!
Bu tarihi faaliyetler, “SOSYAL BİR ENSTİTÜYE DÖNÜŞMÜŞTÜR!”
Bu faaliyetler bizlerde neleri çağrıştıracaktır;
“Beytü’l Hikme” ve “Dârül Hikme” kavramlarını…
25-30 Yıl boyunca Elazığ Şehrinde;
Yüzlerce,  “ŞAİR, YAZAR, MÜTEFEKKİR, BİLGE KİŞİLER” 
Her biri, ‘muhteşem edebi sofralar’ oluşturacaklar!
Yüzlerce, “BİLGİ ŞÖLENLERİNDE..” tarih dile gelecektir!
Elazığ Şehri, “Türk Dünyasının kalbi durumunda…” olacaktır!
Şehir insanı, ‘kendi tarihi kimliği’ ile buluşacaktır!

Coğrafyayı, ‘sanatta, kültürde, edebiyatta, musikide yaklaştıran…’
Elazığ Şehrine “YAKIŞAN NEDİR?”
Kazakistan’da, “Ahmet Yesevi Üniversitesi…”
Kırgızistan’da, MANAS Üniversitesi…” formatında;
“HARPUT-BELEK GAZİ SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ…”
21. Asır, “Bilgi Asrıdır’
Bizler, Azerbaycan-Türkiye için ne diyoruz;
“Bir Millet İki Devletiz…”
Bugün günümüzde, ‘aynı dile, aynı tarihe, aynı kültüre sahip…’
“Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan,
Azerbaycan, KKTC ve Türkiye’mizden oluşan…” 
Bağımsız Devletler Topluluğu…
Artık günümüzde, “Dil’de, Fikir ’de, İş’te Birlik”  diyebiliriz!
Bu birliğin harcını, ‘eğitimle pekiştirebiliriz’
Harput/ Elâzığ’da; ‘Geleceğin Bilgelerini Yetiştirelim…’
Azerbaycan ve Türkiye birlikte, “Karabağ’da destan yazdılar!”
Bu milletin, 21. Asırda yazılacak o kadar çok destanları var ki?
Yolumuza Işık Tutacak, “Bilgeler Harekâtı…” 
Bir bakıma, “ÖZE DÖNÜŞ HAREKÂTI…”
Daha Yüksek Sesle Konuşmak İstiyorum;
İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN NE DİYORSUNUZ?
Tarihin derinliklerinden gelen bir sese kulak vererek,
Özümle seslendirmeye çalıştığımız tekliftir…
Elazığ Şehrini, “İLİM, KÜLTÜR, İRFAN MEKTEBİ YAPALIM!”
Selam ve Muhabbetle…

Yazarın Diğer Yazıları