Liselere Yeni Bir Ders Eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Tıp Bilimine Giriş' dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayından geçerek resmiyet kazandı.

Liselere Yeni Bir Ders Eklendi

Lise 11 ve 12. sınıflarda haftada 2 saat olarak planlanan bu seçmeli ders, toplamda 72 saatlik bir öğretim programını kapsıyor ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrencilere sunulacak.

Dersin temel amacı, öğrencilere tıp bilimlerinin geniş kapsamını keşfetmeleri, tıp eğitimi programları arasındaki bağlantıları kurmaları ve tıbbi uzmanlık alanlarının uygulamalarını anlamaları yönünde rehberlik etmektir. Ayrıca, öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımın önemini, çoklu lisans derecelerine sahip hekimlerin çeşitli alanlarda yaptığı inovatif çalışmaları anlamaları ve tıbbi literatüre erişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Müfredat, disiplinler arası ve disiplinler üstü bir perspektifle gerçek yaşam durumlarına odaklanarak araştırma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme yaklaşımını benimsemektedir. Dersin beş ana ünitesi, "Tıp ve Temel Tıp Bilimleri," "İnsan Fizyolojisinin Temel Kavramları," "Tıbbi Ölçme ve Görüntüleme Yöntemleri," "Tıpta Mühendislik Uygulamaları," ve "Tıbbi Bilimlerde Güncel Araştırma Alanları"ndan oluşmaktadır.

Öğrencilere sunulan ders içeriği, tıp ve temel tıp bilimlerinin işlevlerini anlamalarını sağlayacak; anatomi, histoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, farmakoloji, genetik, biyokimya, ve nöroloji gibi disiplinler üzerinde detaylı bir şekilde duracaktır. Ayrıca, öğrencilere dijital insan bedeni uygulamaları, mikroskop uygulamaları, hasta başı dersler, ve simülasyon eğitimleri gibi çeşitli eğitim metotlarının farklı disiplinlerdeki kullanımları açıklanacaktır.

Ders, tıp tarihindeki önemli gelişmelere de odaklanarak öğrencilere antibiyotiklerin keşfi, tıbbi görüntüleme, doku kültürü, anestezi kullanımı, aşılama, ve DNA yapısının keşfi gibi önemli aşamaların tıp dünyasındaki etkilerini açıklayacaktır. Aynı zamanda, tıpla ilgili terminolojinin oluşumunda Latince ve Antik Yunanca'nın rolü, tıbbi deontoloji, ve sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları gibi konulara da değinilecektir.Bu seçmeli ders, öğrencilere tıp bilimine geniş bir bakış açısı kazandırmayı ve tıbbın farklı yönlerini keşfetmelerini amaçlamaktadır.