Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Su Hayattır, Kültürdür, Destandır

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

(Rahmet Duası)                           
Rahmet tecessüm etti, ‘yağmur oldu’
Nimet tecessüm etti, ‘bereket oldu’
Dudaklarımız, ‘sevdayla’ ıslanmadı mı?
Gönüllerimiz, ‘dualarla’ yıkanmadı mı?
Gözyaşlarımız, ‘şu toprakla’ yanmadı mı?

Yarabbi! Eşsin rüzgârlar, aşılasın ak bulutları!
Gürlesin gökyüzü, ‘şol kıvılcımlarla’
Işık seli aksın, ‘masmavi rüyalarımıza’

Ey bulutlar, ‘damlaların sağılır mı?’
Öper mi alnından toprağın?
Emzirir mi Ab-ı hayat muhtaçlarını!

Ey bulutlar! Ak duvaklarınla üstüme çök!
Bak bir halime, ‘omuzlarım perişan, çökük’
Alnımdaki kırışıklıklar, ‘toprakta damar damar çatlamış’

Hani karınca yuvası, ‘börtü- böcek uyanması’
Nahl Suresine ad olmuş; bal arılarının çiçek çiçek uçuşması…
En’am Suresinde anılan; ‘davarların serencamı!’

Su rahmettir, Ya Rab! ‘sebepleri halk eyle’
Kâh elif olur ayakta!
Kâh dal olur rükûda!
Kâh mim olur, secde de!
O şırıltı, O gürültü, O yağmur bağırması ile
Müjdelenmek istiyoruz!  Yarabbi! Müjdelerle ıslanalım!
***
SU HAYATTIR, SU RAHMETTİR, SU BEREKETTİR…
SUSUZLIK, KURAKLIK BİZLERİ KORKUTUR…
“SUYA DESTAN” şiirimizden,
Varlığın hakikati, suyla meydana gelmiş
Soluk alıp vermekte arzın yatağında su...

İki yalçın vadide yol alır; Dicle, Fırat
İnci küpeli nazlı yârin şakağında su...

İnlemekte yer ve gök, suyla gelen yangına
Karanlık bir gecenin hazin şafağında su…

İbrahim(as) 'i atmışlar, ateş; 'gel şehri' olmuş,
Hicretin getirdiği hüznün katığında su

Mina ile Safa'nın arasında bir koşu
Ana yüreği titrer, zemzem yatağında su...

Rahmeti nasıl teper, bir tufan ki ayrılık
Dalgalar yüklenmekte, adlin eteğinde su...

Nesillerin kavgası; Hak-Batıl arasında
Kan ve irinle dolmuş ölüm çorağında su...

Göz yanılması serap, gönlün yanması harap
Huşu vermekte rüzgâr, rahmet ırmağında su...

Bölgenin hareminde, 'beyaz elmas' gibidir
Bir çeşni renk cümbüşü, ebemkuşağında su…
Şehitlik ve gazilik bize kutlu siperdir
Türbeler kadar aziz, şanlı bayrağında su...
***
SU TAŞIYAN SAKİ
Renklere baktım; yeşil, mavi, haki…
Bulutlar, “arza, su taşıyan saki”
İnsan için misaller kâinatta;
İmanla hayat, güzelleşir ta ki!
***
YAĞMUR YÜREĞİMİN SICAKLIĞINDA” şiirimden,
Yağmur, yüreğimin sıcaklığında
Andıkça, gözyaşı aklığında
Güneşin tebessümü yedi renkte
Bir gelin alayı duvaklığında

Çatlayan toprağa şifa gibisin
Özleminde derde deva gibisin
Neşeme neşe katan sefa gibisin
Doğa hayat bulur, yavukluğunda…

Kışın soğuğu, kar ile sevilir
Düşer gönlüme, ar ile sevilir
Bir oyun, halay; bar ile sevilir
Cilvedir dünyası, kur aklığında…

Ey rüzgâr, estikçe efkârım gider
Bulutlar taşınır, nazarım gider
Susuz diyarlardan, göçerim gider
Dualar, gözyaşı tutsaklığında…

Yağmur, dolunaydır; içimde doğar
Hazan olmuş güller, suyunda doğar
Gün batmış beklerim, hasretim doğar
Yağmur, yüreğimin sıcaklığında…
Doğar bütün umutlar aklığında…
***
“HÜZZAM BİR ŞARKI” şiirimizden,
Bulut bulut aradım gökte,
Dalga dalga nakısıymış meğer

Yakarışlar, rüzgârlara arkadaş,
Yıldırımlar, alkışıymış meğer!

Yorgan yorgan serilir semaya,
Hüznümüzün akışıymış meğer!

Ne rüzgârız bayrak, bulut isterim
Nemli dudakların yakışıymış meğer!
    
Ey bulutsuz garip, içli geceler,
Hüzzam bir şarkının güftesiymiş meğer!

Yazarın Diğer Yazıları