Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Kınama ile Bitmiyor

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Terörü kınama ile bitmiyor!
Kanayan yarayı keseceksiniz!
Yani, ‘terörü kökünden bitireceksiniz’
Bunun adı, ‘bataklığı kurutmaktır’
Milli şuur nasıl tecelli eder;
“Devletin aklı, milletin vicdanıyla…” birlikte!
Bunun adı nedir, ‘hamiyetli, haysiyetli bir duruş…’ göstermek!
Ecdat sözü, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın!”
Yüreğinizin sesiyle ikiyüzlülere haykırınız,
“Bir kalpte iki din olmaz 
İkilik nifak kokusu 
Aşk damarında kin olmaz 
Ayrılık azap yakısı!”
Adalet nedir?
“Mazlumu, masumu, korumasız insanı…” ayağa kaldırmak!
“Zalimin zulmüne dur diyebilmektir…”
Yunus diliyle Mevlana yüreğiyle ‘VATANIM…’
Türkiye’yim diyebilmektir…

AVRUPA MI?
Avrupa, bizlerden aldı, ahlakı…
Yamadı kendi seciyesine!
O ahlakla, ‘gelişmesine ruh verdi’
Ey milletim! Bizler ne yaptık?
Batının kötü ahlakına…
Taparcasına müptela olduk?
Söyleyiniz, ‘bir ikilem değil mi?’
Ah! Ucuza verdiğimiz yüreğimiz!
Kanar şimdilerde derinden derine…
Utanç verici yüzsüzlük hem de ne yüzsüzlük!
Bin bir mihnetle ellerimizle avuçladık!
Batının günahkâr, ‘o melun ateşini…’
Bilerek veya bilmeyerek ateşe yürüdük
“Ey inananlar! Sizden olmayana sırdaş edinmeyin!”
Vah ki Vah! Nemrutlar yanar içimizde…
Karunlar tüter hazinelerimizle…
Ey Vah ki, Firavunlar kıtalar aşar!
Asrın o yüzsüz, insafsız ‘debdebesinde…’

YIKILSIN KÖHNE TAASSUP!
Vicdanın ışığında, ‘din var!’
İşitiniz, ‘Hakka giden yol var!’
Aklın nurunda, ‘kâinatı okuyan dil…’
O dilde, ‘medeniyet ilimleri…’
Ey insan! “Aklı ve Vicdanı Birleştir!”
İmanım hey! “Hakikat tecelli etsin!”
Yıkılsın birer birer, “Taassup putları…”
Yerle bir olsun, “Hile ve şüphe…”
Biliniz, “Vicdansız bir aklın gözü kördür!”
Akılsız bir vicdan, “ışık düşmeyen toprak…”
Ey akıl! ‘Vicdanıma ses ver!’
Su gibi, Hava gibi, Ateş gibi, toprak gibi…

SEVGİNİN TARİFİ…
Beyaz gül, Kırmızı gül,
Utancın, al al rengi…
Şefkat, rahmet damlası…
Ab-ı Hayat bengi!
Sevgi, safi ve duru…
Süt beyazı ahengi!
Şemse bak, ‘nurdan rahle’
Rahleye düşer dengi…
İlahi! Vecd üstünde,
Sema, olmaz direndi…
Sevgi, ‘tebessüm eder’
Tebessümü, ‘sadaka’ bil!
Sadakat ile kıyamda,
Hak içre bu tende can!
“Her insan bir âlemdir!”
Gözyaşı mürekkep gönül kalemdir!
Güller arasında sevdam lalemdir!

Yazarın Diğer Yazıları