Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Hafız Abdullah Nazırlı Hakk'a Yürüdü!

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Üç ayların arifesinde, bir mübarek Cuma gününde;
Bir Allah dostunu daha uğurladık…
Şehrin ‘manevi mimarı’ Hafız Abdullah Nazırlı Hakk’a yürüdü!
Hz. Ali (r.a.), “Âlim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür,
Fakat âlimler diridir…”
Yer ehlinin, gök ehlinin sevdiği o makam, ‘ne kutlu makam’
“Cihanda can olmalı
Can’a, Canan olmalı
Aşk’dan gayri n’ola ki;
Hak yolunda olmalı”
13 Şubat 2021 Günü, İzzet paşa Camiinden  
“Allah dostunu uğurluyoruz!”
Yunus Suresi 62 ayette şöyle buyrulur;
“Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur,
Onlar üzüntü de çekmeyecekler…”
Hafız Abdullah ismi nasıl anılır?
“Hafız-ı Kurra…” Şehrin, “Kanaat Önderi…”
“İlimde derinleşen şahsiyet…”
“Sanatla bütünleşen kimlik…”
Hafız Abdullah, bu şehrin ‘kimliğidir…’
Harput “Âlimler, Arifler, Fazıllar Şehri…” olarak anılır!
Bizler Hafız Abdullah Nazırlı’yı, ‘kendi kalemiyle’ ifade edelim;
“Eşref-i Ümmet olanlar Hâfız-ı Kur’an olur, 
Hâfız-ı Kur’an olanın Hâfız-ı, Kur’an olur, 
Kim Kelâmullah’ı ezber eylerse Allah için, 
Hamisi Allah olur, o hem Nail-i İhsan olur. 
Hem okur hem okutursa Hak için Kur’an-ı kim? 
Lutf-i Hak’la dû cihanda mazhar-ı ğufrân olur. 
Sadrını kim doldurursa Hak için Kur’an ile 
Kalbine hikmet dolar, aşk ile hayran olur…”
Hafız Abdullah (Allah ondan razı olsun)
Kendilerini Kur’an ilmine vakfeden bir şahsiyetti!
Burada şunu da hemen ifade etmeliyim, 
“Bir kimse ölünce, ameli kesilir, amel defteri kapanır.
Yalnız şu üç kimsenin amel defteri kapanmaz;
Sadaka-ı Cariyesi, ilmi bir eseri, 
Kendisine duâ eden hayırlı bir evladı olan…”
Bu Allah dostu, ‘Âlimler, Arifler, Sıddıklar, Şehitler,
Salih amel sahipleri ile birlikte anılacaktır…’

Özellikle başta Vehbi Nazırlı olmak üzere,
 Hafız Abdullah Nazırlı’nın evlatlarının nezih girişimleri oldu…
O girişimlerle, “Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı!” kuruldu.
Bu Vakfın Gayesi, Hafız Abdullah Nazırlı’nın şiiriyle anlatılır; 
“Halka hakkı söylemektir gayemiz
Nehyimünker eylemektir gayemiz
Emr-i bil ma’ruf demek farz mümine
İşte bu farzı demektir gayemiz
Dedi Mevla; hep nasihat eyleyin
Emr-u nehyi kullarıma söyleyin
Gece gündüz dine hizmet eyleyin
Hırz-ı hizmet eylemektir gayemiz”

Hafız Abdullah Nazırlı’nın hayatı,
“Bir Hak dostunun edep içre yolculuğu!”
O yolculukta; İlim, İhsan, İhlas, İrfan, Helal Lokma Azığı,
Bütünüyle güzellikler, erdemlikler yer almaktadır…
Âlimlerin Makamı, ‘dua makamıdır…’ 
O makamı, Devlet Başkanımız her gelişlerinde;
Ziyaret ettiler, hayır dualarını aldılar…
Bu bir, ‘manevi azık, moral kazanmadır’ 
İnsanımıza da, ‘büyüklerin duasını alınız’ bağlamında, 
Rol Model olmaktır… 

Hafız Abdullah Vakfı birçok güzelliklere imza attılar…
Bu güzelliklerin, Hafız Abdullah Hocamızın sağlığında olması daha da anlamlıdır.
“Hafız Abdullah Yatılı Kur’an Kursunun Açılması…”
“Hafız Abdullah TRT Belgeselinin Hazırlanması…”
“Divan-ı Nazlı…” isimli şiir kitabının yayınlanması…
“İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışmalarının Düzenlenmesi!”
“Hafızlara Vasiyet ve Nasihatlerim” eserinin yayınlanması…

1970’li yıllarda Cuma Namazımızı, “İhsaniye Camisinde…” eda ederdik!
Oranın manevi bir ruhaniyeti vardı!
Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız bu caminin imamıydı…
Vakarlı duruşları bizleri cezbederdi…
Tevazu Sahibi, Kur’an ilminde derinleşen hatipti…
Kıraatına, tilavetine hayrandık…
O bir Vakıf İnsandı…
30 Yıl Resmi, 30 Yıl da, ‘fahri olarak’ Diyanete hizmet etmişlerdi…
Bu hizmetleriyle hiçbir kula nasip olmayacak ilmi bereketiyledir ki,
“bin civarında hafız yetiştirmişler…”
“Beş bin civarında insana Kur’an-ı Kerim’i öğretmişler…”
13 Şubat 2021 Cumartesi Günü, Üç ayların başladığı Gün;
İzzet Paşa Camiisin de, ‘kıyamda olacağız’
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ’da katılımıyla;
Bir güzel insanı, ‘şehrin kanaat önderini’ uğurlayacağız!
 “Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur!”
Bizim Yunus öyle yürekten seslenirler ki,
“Ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın.”
Hafız Abdullah Hocamız, ‘bir asrı hizmetle donattılar’
Bizlere, ‘Rol Model…’ oldular! 
Hayat, ‘ilahi gaye uğrunda…’ nefes tüketirseniz güzeldir!
İnşallah, o güzellikleri birlikte yaşar/ veya yaşatırız…
 

Yazarın Diğer Yazıları