Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

2023 - Elazığ'a Hayırlı Olsun

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Yazımızın hemen başlığına, “2023 Yılı Elâzığ’a Hayırlı Olsun” dedik.

İnşallah, içerisinde bulunduğumuz 2023 Yılı; bu şehir için, ‘iyiliklere kapılarını aralar’

23 rakamının sırrı/ gizemi nedir diye düşündüm?

Tarihe dönüyoruz… Tarihin sayfalarını şöyle bir çeviriyoruz.

Tabi ki, en önemlisi, “Kur’an’ın Allah Resul’üne (sav.) indirilişi 23 yıl sürüyor…”

İnsanlık tarihinin, ‘en kutlu serüveni…’

Matematik İlmine bakınız, “23 sayısı sadece 1’e ve kendisine bölünebilen bir sayı…”

Halkımız arasında sıklıkla paylaşılır;

2 ila 3’ün çarpımı; 6 eder ki, İmanın şartları 6’dır.

2 ila 3’ün toplamı, 5 eder ki,  İslâm’ın 5 şartıdır.

3’den 2’yi çıkardığınızda; Allah’ın birliğine delalet eder.

Eski Ahit’e göre, Âdem ile Havva’nı tam 23 kızı bulunuyor.

23 rakamı birlere ilimlerinde kapılarını aralıyor;

“Her ebeveyn çocuğunun DNA’sına 23 kromozom verir.”

“Kanın tüm vücutta dolaşımı 23 saniye sürer.”

“Latin Alfabesinde 23 harf bulunur!”

“Dünyanın ekseni 23.5 derece eğridir.”

“Pi sayısının (3.14159) ilk altı basamağının toplamı, 23’tür”

“Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923!”

Elazığspor ila Mühendislik Mimarlık Fakültesinin kuruluş tarihi, “1967” sayılarının topladığınızda, “23 rakamını verecektir!”

Elâzığ Şehri, her bakımdan güzel bir şehri.

Tarihi ve Kültürel zenginliği,

Yetişmiş insan faktörü,

Vatan, millet, bayrak, ezan, Kur’an sevgisi,

Şehrin insanının, ‘ilme, hikmete, marifete, liyakate, ehliyete önem vermesi…’

Elâzığ Şehrinin, ‘taşıyla, toprağıyla, havasıyla, suyuyla insana tebessüm eden bir yüzü’ vardır.

Elâzığ insanının, ‘vatansever, milliyetperver bir kimliği…’ vardır.

Harput’tan Elâzığ’a miras kalan, ‘zengin bir edebi kültürüdür’

Birçok yazılarımızda da vurgu yapmıştık, ‘şehirli olmak…’ gibi bir kavramı; ‘erdemli insanıyla’ soluklayan münevver bir iklimi vardır.

“2023” bu şehir için, ‘Milat’ olsun!

Elâzığ Şehri için, “Türk Dünyası Kültür Başkenti…” söylemini sıklıkla tekrarladık durduk!

İkinci Üniversiteyi ve özelliklede, “Türkiye- Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi!”

Böylesine, ‘nitelikli bir Üniversiteyi…’ Elâzığ Şehri fazlasıyla hak etmiştir, dedik!

Elâzığ Şehrine yakışan bir, “Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nden söz ettik!”

1990’lardan günümüze, “Türk Dünyasını Misafir Eden Elâzığ Şehrine…”  Türk Dünyası Kültür Parkının inşası… Uluslararası Hazar Şiir Akşamları da dâhil olmak üzere, Türk Dünyasına Yönelik faaliyetlerin burada oluşturulacak mekânlarda icra edilmesi…

Müderris Hüseyin Efendi, Fethi Gemuhluoğlu, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu başta olmak üzere bağrından birçok önemli şahsiyetleri çıkaran, Elâzığ Şehrinin de, “huzur adası” olarak da bilinen, “Ağın İlçesine F.Ü. bağlı olarak M.Y. Okulu’nun bir iki bölümünün açılması…”

Komşu İllerimizle birlikte Türkiye’nin birçok ilinde, eğitim-öğretim hizmeti vermekte bulunan; “Anadolu Tarım Lisesi’nin İlimizde Açılması…”

Şehrin gündeminde son bir ay içerisinde ciddi bir şekilde yer almaya başlayan, “Hafif Raylı Sistem…” Gerçekte, Elâzığ Şehrinin ‘ufuk projesi’ olarak yorumluyorum.

2023 Yılında en fazla neyi hayal ediyorum; Elâzığ Şehrinden Ankara’ya/ İstanbul’a Hızlı Tren ile yolculuk yapabilme zevki ve mutluluğu…

2023 Yılına girdiğimizde Elâzığ Şehrinin önemli kazanımları olduğunu da görmekteyiz.

“Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi…”

“ Cumhuriyet Meydanı…”

“ Elâzığ Şehir Stadyumu…”

Elâzığ İl Merkezi, Harput’ta Hizmete kazandırılan çok amaçlı mekânlar…

Sosyal ve Kültürel Hizmetlerle Birlikte en önemlisi nedir?

Sabah uyanırken, insanımın; ‘huzurla, güvenle, moralle gözlerini yeni güne açması’

Bu şehirde öncelikle, ‘işsizliği yenmeliyiz’

Bu şehrin ve insanlık âleminin en büyük düşmanı, ‘yoksulluk ve cehalettir’

Şairimiz, “Ayağa kalk, Sakarya!” diyor.

Bizlerde,  “Ayağa kalk, Ey Şehir!” diyoruz.

Sana mahzun bir tavır yakışmıyor.

Hele hüzün dolu bakışlar, hiç olmamalı…

“2023 Yılı- Elâzığ Şehrine Hayırlara Vesile Olsun” (amin)

                  

Yazarın Diğer Yazıları