Adnan Üstün

Kur'andan Hayata-6 (Ehliyet, Adalet, Günahın Reklamı)

Adnan Üstün

*Gösteriş olsun diye mallarınızdan harcamayın. Bu tavır Allah’a ve ahiret gününe inanmayanların tavrıdır. Allah’tan beklentisi olan, insanların alkış ve beğenisini esas tutmaz, mesajı verilmektedir. (Nisa Suresi/38) 

*Namaz ibadetinin bilinçli bir şekilde, alemlerin rabbi Allah’ın huzurunda durulduğu duygusuyla kılınması amaç olduğundan, ne söylendiği, kimin huzurunda durulduğu bilinmeyeceğinden sarhoş iken namaza yaklaşmak yasaklanmıştır. (Nisa Suresi/43) 

*Şirkten, inançta ‘şirket’ten-ortaklıktan uzak durun. Allah hakkında saf ve duru bir inanca sahip olun. İmanınızı kirletmeyin. “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar.” (Nisa Suresi/48,116) 

*Kendinizi temize çıkarmayın. Sizin kendiniz hakkında ne dediğiniz önemli değildir, önemli olan Allah katında kıymetinizin ne olduğudur. (Nisa Suresi/49) 

* Emaneti-işi, ehil olana verin ve adaletle hükmedin. “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa Suresi/58) Emaneti ehil olana vermek; o işte liyakat sahibi olanları gözetmek, layık olana vermek demektir. Yoksa; işten anlamayan ve ehil olmayan bir kimseyi, daha layık olan kimseler varken, sadece akrabalık veya düşünce yönünden yakınlık sebebiyle görevlendirmek emaneti zayi etmek olacaktır. 

Emaneti-işi ehil ve layık olana vermemek 3 türlü haksızlıktır: 1-Emanetin-işin kendisine haksızlıktır, 2-Emanete-işe layık olup da kendisine verilmeyen kimseye haksızlıktır, 3-Layık olmadığı halde kendisine emanet yani iş verilen kimseye haksızlıktır. Çünkü, o işin altında kalbi ve ruhu ezilecek, dünya hayatında menfaat elde etse veya el üstünde tutulsa bile ahirette zelil olanlardan kaybedenlerden olacaktır. 

*Haram ve günah olan konularda, konumu ne olursa olsun insanlara-idarecilere itaat edilmez. İtaat meşru olan konulardadır. Allah’a ve Rasülüne itaat ettikleri müddetçe, yönetenlere itaat edilir. (Nisa Suresi/59,69) 

*Münafık, iki yüzlü tipler; Allah’tan korkar gibi hatta daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkarlar. İnsanları hesaba katarlar da Allah’ı hesaba katmazlar. (Nisa Suresi/77) 

*Allah’tan, insanlara şer-kötülük gelmez. Allah’tan gelen ya bizzat veya sonucu itibariyle hayırlı olandır. “Sana isâbet eden her iyilik Allah'tandır; sana isâbet eden her kötülük ise nefsinden-kendindendir.” (Nisa Suresi/79) 

* “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa Suresi/80) Peygamber Efendimize itaat etmemek, Allah’ın emrine karşı gelmek ve tercihini beğenmemek demektir. Peygamberimizin örnekliğini kabul etmek ve bize ulaşan “sahih” söz ve fiillerini tasdik edip uygulamakla Allah’ın Rasülüne itaat etmiş oluruz. (Nisa Suresi/80) 

*Kur’anda çelişki yoktur. Yirmi üç yılda tamamlanmasına rağmen, ilk gün söylediği ne ise son gün söylediği de aynıdır. “Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Halbuki Kur'an Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı elbette içerisinde pek çok çelişki bulurlardı.” (Nisa Suresi/82) 

*Kim güzel bir işe aracı olursa onun sevabından ve mükafatından pay alır. Kim de kötü bir işe aracı ve sebep olursa ona da bunun vebalinden- günahından bir pay vardır yani günaha ortaktır. (Nisa Suresi/85) 

*Verilen selama karşılık vermek ve almak farzdır. (Nisa Suresi/86) 

*“Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir.” (Nisa Suresi/93) 

*“Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok yer ve (maddî ma'nevî) bir genişlik bulur.” (Nisa Suresi/100) 

*Hainleri-suçluları müdafaa etmeyin, savunmayın. “Haydi dünya hayatında hainlerden yana mücadele ettiniz savundunuz diyelim. Fakat kıyamet günü onlar adına Allah ile kim mücadele edecek onları Allah'ın huzurunda kim savunacak, kim onlara vekil olacak? (Nisa Suresi/109) 

*Yaratılışı bozmaya ve fıtrata müdahale etmeye çalışmak, şeytanın telkinidir. (Nisa Suresi/119) 

*Öncekileri aldatan şeytan bizi de aldatmasın. Duygular aynı duygu, tuzaklar aynı tuzak. Tek fark aldananların farklı olması.Şeytan; uzun ömür, ardı arkası kesilmez emeller vaad ederek insanları boş temennilere sevk eder. Aldatmadan başka bir şey vadetmez. (Nisa Suresi/120)  

*Yetimlerin, yetim çocukların hakkını yemeyin ve onları istismar etmeyin. (Nisa Suresi/127) 

*Siz, asla vazgeçilmez değilsiniz. Allah ve rızası sizin için vazgeçilmez olsun. “Eğer (O) dilerse, ey insanlar, sizi (bu dünyadan) giderir de (yerinize) başkalarını getirir! Ve Allah, buna hakkıyla gücü yetendir.” (Nisa Suresi/133) 

*“Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa Suresi/135)  

*Allah’ın ayetleriyle alay edilen ve onların inkar edildiği ortamda bulunmayın. Bunu yapanlarla beraber oturmayın yoksa onlar gibi olursunuz. (Nisa Suresi/140)  

*Münafıklar-İkiyüzlüler Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Münafık aldatırken aslında aldanan kimsedir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar ve insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatırlarlar. Kur’ana göre; namaza tembel kalkmak münafıkların özelliğidir. Ya hiç kalkmaz ve kılmaz isek nasıl olur? Tembellik ve üşengeçlik hissettiğimizde bu gerçeği düşünmeliyiz. İki yüzlü olan bu münafıklar cehennemin en alt tabakasında yer alırlar. Münafık kafirden tehlikelidir. Çünkü münafık pirincin içindeki beyaz taş gibidir. (Nisa Suresi/142,145) 

*Allah kuluna azab etmeyi ve cezalandırmayı istemez. O rahmeti ilke edinmiştir ve rahmeti herşeyi kuşatmıştır. Kullarından istediği, iman ve şükürdür. “Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” (Nisa Suresi/147)  

*Kötülüğün yayılması ve reklamının yapılmasını Allah sevmez. Bir haksızlığa uğrayan kimse yetkili makam ve mercilere durumu detaylı bir şekilde anlatabilir. Bunun dışında çirkin ve kötü olan şeylerin dile getirilmesi, reklamının yapılması toplumda kötülüğün ve ahlaksızlığın yayılmasına sebep olur. Bugün televizyon ekranlarında suçluyu bulmak adına yapılan programlar, günahın reklam ve propagandası olmakta ve daha geniş kitlelere yayılmasına zemin oluşturmaktadırlar. (Nisa Suresi/148)  

Hayatta olanları uyarmak için gönderilen Kur’anın; toplumsal hayata yönelik ilke ve düzenlemelerinden bir kısmını, Nisa Suresini esas alarak, ayetlerden anladıklarımızı ve ayetlerin işaret ettiği hakikatleri ifade etmeye çalıştık. Allah-u Teala hepimize Kur’anı anlamayı, yaşamayı ve hesap gününde de Kur’an ahlakına sahip Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile bereber olmayı nasib etsin. Vahyin bereketinden istifade etmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz… 

Yazarın Diğer Yazıları