Adnan Üstün

Kur'an'dan Hayata-29 (Hayatın Tamamında Ahlak - Kalk ve Uyar)

Adnan Üstün

* Dünya sınavlarına çalışan ve çalıştıran insanoğlu, asıl sınav olan cenneti- ebedi hayatı kazanma ve kaybetme sınavına daha fazla çalışmalıdır. Hayatın amacı imtihandır-sınavdır.

-Ölüm de hayat da Allah'ın hükümranlığına bağlıdır. Ölen onun kudreti dışına çıkamaz, hayata henüz gelmemiş olan da Allah'ın mülkü dışında kalamaz.

- Hayatın amacı olan sınav, daha iyi olmanın, kemale ermenin-olgunlaşmanın aracı bir ikramdır.

"O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır."(Mülk Suresi, 2. Ayet)

* İnsan, kendisini kuşatan kainatın kusursuz nizamı-düzeni üzerinde düşünmelidir. Akıl ve vahiy insana, hayatın ve kişinin kendisinin anlam ve amacını bulmak için verilmiştir.

-Kainattaki varlık ayetlerine ibret almak için dikkatli gözlerle bakın, hiçbir düzensizliğin olmadığını, muhteşem bir aklın ve kudretin eseri olduğunu göreceksiniz. (Mülk Suresi 3 ve 4. Ayetlerin mesajı)

*Hakikate kulak verin ve aklınızı kullanın ki; ebedi hayatınızda pişman olmayasınız.

- Sonsuz hayatta - ahirette kaybedenlerin iki özelliği vardır; biri vahyi dinlememek (Allah’ın mesajına kulak vermemek), diğeri ise aklı kullanmamaktır. (Mülk Suresi 10. Ayetin mesajı)

*Dünya hayatınızda sizi yaratan ve yaşatana karşı gelmekten korkun ki, ahirette sevinci yaşayasınız. (Mülk Suresi 12. Ayetin mesajı)

-Dünyada korkmak izzet, ahirette korkmak ise zillettir.

-Allah'ın eserlerini dünya gözüyle, kudretini ve yüceliğini de akıl gözüyle de görüp iman eden ve O'na derinden saygı duyanlara bağışlanma ve büyük mükafat vardır.

* Allah’tan hiçbir şeyi gizleyemezsiniz. Sözü İster gizleyin veya ister onu açıklayın fark etmez çünkü Allah kalpleri hakkıyla bilendir. (Mülk Suresi 13. Ayetin mesajı

* Öyle bir hayat yaşayalım ki, reddedilmeyelim. Birileri bulamadı veya göremedi diye hakikat yok olmaz. Felaket; kulların Allah'ı inkar etmesi-yalanlaması  değil, asıl felaket inkarın sonucu olarak ebedi hayatı kaybetmektir. (Mülk Suresi 18. Ayetin mesajı

* Her halinizde (iş, ticaret, ekonomi, ziraat, üretim, tüketim, yönetim, sosyal medya, trafik vs. konularında da) ahlak sahibi olun. İnandığınız Peygamberiniz yüce bir ahlak sahibiydi.  

-"Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin." (Kalem Suresi 4. Ayet)

Bu ayet, din binasının temelinin ahlak olduğunu ifade etmektedir. Ahlak sahibi olmak hayatınızın amacı olsun.

-Ahlak, hayatın tamamını kapsar ve kuşatır. Ahlak sadece camide değildir, sadece Ramazan ayında değildir, ahlak sadece Hacda ve hacıda da değildir...

-Ahlâkı sadece iffet ve namusa indirgemek ve sadece kadınlardan beklemek en büyük ahlaksızlıktır!

-İnandığımız değerleri hayatımızda görmeliyiz ve göstermeliyiz. İnandığımız din, yaptığımız ibadetler bize bir ahlak katmıyorsa istenilen amaç yerine gelmiyor demektir. Halbuki kılınan namazın, tutulan orucun, yapılan Hacc ve umrenin, verilen zekatın bizde bir ahlak oluşturması gerekir.

* Bir kimseye sadece servet ve çevre sahibi diye değer vermeyin, kişiliğine bakın.

-Çok yemin etmek, insanları ayıplamak, laf götürüp getirmek, iyilik ve hayra engel olmak, haddi- sınırı aşmak, katı-kaba ve zorba olmak ve kibirli davranmak Kur'an'ın reddettiği- kınadığı davranışlardandır. (Kalem Suresi 10-14. Ayetlerin mesajı) 

-Kibir, kendini büyük görmek insanı insanlıktan çıkaran bir alçalıştır.

* Allah yolunda ve yine O’nun hatırı için, size verilen nimet ve imkanları paylaşın. Allah rızası için mal ve servetten ver-e-memek, paylaşmamak gerçek mahrumiyettir. Çünkü Allah için vermek, gerçekte almaktır-kazanmaktır. (Kalem Suresi 23-24, 27. Ayetlerin mesajı)

- Sadaka, servetin budanmasıdır. Meyve budandıkça, servet paylaşıldıkça gürleşir.

* İnancınız bir delil üzerine kurulsun. İnancınızın temeli kitap (Kur’an) olmalı, delilli- ispatlı inanmalısınız. (Kalem Suresi 37. Ayetin mesajı)

* Mahşer günü, paçaların tutuştuğu-sıvandığı zor bir gündür... O gün gelmeden, secdelerle ve ona uygun hayatınızla Rabbinize yaklaşın. (Kalem Suresi, 42-43. Ayetlerin mesajı)

* Dini; tebliğ, iletme, anlatma ve diğer görevler karşılığında ‘insanlardan’ ücret isteyenler ve bekleyenler, bu dini bir sermaye aracına dönüştürmüşlerdir. Hiçbir Peygamber, dini görevlerden dolayı “insanlardan” ücret istememiştir. (Kalem Suresi 46. Ayetin mesajı)

*Hayatımızın da karnesi bir gün verilecektir, pişman olmamak için o güne hazırlıklı olun. Notunuzu yüksek tutun, telafisi olmayacaktır. (Hâkka 19-29. Ayetlerin mesajı)

- Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke kitabım bana verilmeseydi." "Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim." (Hâkka Suresi, 25-26. Ayetler)

* Kişinin kendisini kurtarmak için bütün sevdiklerini peşkeş çekeceği güne hazırlıklı olun.

" (O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın." (Me'âric Suresi, 10-14. Ayetler) 

* Hakikate, iyiye ve doğruya davet etmekte üşenmeyin. 

-"Nûh dediki: "Ya Rabbî, ben kavmimi-milletimi gece gündüz (her fırsatta) dâvet ettim. Ama benim dâvetim, onların sadece kaçışını arttırdı." (Nuh Suresi 5-6. Ayetler) 

*Allah’tan bağışlanma dileyin. İstiğfar etmek, rahmeti ve nimeti arttırır. (Nuh Suresi 10,11. Ayetlerin mesajı) 

*Mescitler, camiler Allah’ındır. Oralarda başkalarını ilah konumuna yükseltip anmayın, onlara dua etmeyin. (Cin Suresi 18. Ayetin mesajı) 

*Kur'anı, tertil ile (tane tane - düşünerek) okuyun. (Müzzemmil Suresi 4. Ayetin mesajı)

Tertilin amacı; Kur'an ayetlerinin manalarının kalbe işlemesidir. Müfessir Kurtubi 700 yıl önce "tertilin yerini sadece güzel sesli okumanın almasından" şikayet eder.

Mufassal sureleri bir gecede okuduğunu söyleyen birine, İbni Mesud: "Desene şiir gibi döktürmüşsün." diye cevap verir.

* Çocukları, ak saçlı ihtiyarlar haline getirecek bir gün gelecek. İnkar ederek kendinizi tehlikeye atmayın. 

"Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?" (Müzzemmil Suresi, 17. Ayet)

* Kalk ve uyar. (Müddessir Suresi 2. Ayet) 

- Yatan iyi, kabuğuna çekilmiş bir iyi bir kimse olmak yetmez. Kalk ve uyar ki Allah'ın dini ve iyilik hakim olsun, insanlık doğruyu bulsun, kötülük son bulsun ve onlardan hesap sorulsun. 

*Sizi rehin alacak kötülükler biriktirmeyin. Herkes yaptığının ve kazandığının esiri-rehinidir.

"Herkes kazandığına karşılık bir rehindir."(Müddessir Suresi, 38. Ayet) 

*Başıboş değilsiniz. Hayatı ve ömrünüzü israf etmeyin. Sizi yaratanı unutmayın.

İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Halbuki o akıtılan meniden bir nutfe, bir sperm değil miydi? Allah yoktan var etti. En güzel bir şekilde düzenledi. Yoktan var eden, yaratan Allah, elbette ölüleri de diriltmeye gücü yetendir. (Kıyame Suresi 36-40. Ayetlerin mesajı)

*Özgürsünüz, tercihinizi iyi yapın. Allah, yolu gösterdi; Kitap gönderdi, Peygamber gönderdi ve akıl-irade verdi. Gün gelecek ve insan, kendi tercihinin sonucuyla başbaşa kalacaktır. 

" Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör."
(İnsan Suresi, 3. Ayet)

*Beklentiniz sadece Allah’tan olsun. O’nun uğruna yaptığınız işlerden, ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemeyin. Allah’ın sizden razı olması en büyük ödül ve nimettir. (İnsan Suresi, 8-10. Ayetlerin mesajı) 

* Tevbe etmeyi, özür dilemeyi ertelemeyin. O gün (ahirette), özür dilenmez... Bu dünyada özür dilenir ve tevbe edilir!

"Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler." (Mürselât Suresi, 36. Ayet)
 

Hayatta olanları uyarmak için gönderilen Kur’anın; hayata yönelik mesajlarından bir kısmını, 29. cüzdeki-bölümdeki Mülk (Tebarake), Kalem, Hakka, Mearic, Nuh, Müzzemmil, Müddessir, Kıyame, İnsan ve Mürselat Suresinden bazı ayetleri, ayetlerden anladıklarımızı ve ayetlerin işaret ettiği hakikatleri ifade etmeye çalıştık.

Allah-u Teala hepimize Kur’anı anlamayı, yaşamayı ve hesap gününde de Kur’an ahlakına sahip Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile beraber olmayı nasib etsin. Vahyin bereketinden istifade etmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz…   

Yazarın Diğer Yazıları