Adnan Üstün

Barış İstiyorsanız, Savaşa Hazır Olun...

Adnan Üstün

“Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salâh”

Bugün İslam aleminde;  bir zamanlar kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Kudüs'ten Doğu Türkistan'a, Yemen'den Arakan'a dökülen kanı durdurmak, İslam beldelerini işgalden ve düşmanın kem gözünden korumak ve kurtarmak istiyorsak her ânımızda savaşa hazırlıklı olmalıyız...

İslam barış dinidir. İnancımızda barışın hakim olması ve korunması için çalışmak esastır. Savaşmak ise istisnadır ve savaşa ancak zulme engel olmak, insan ile islam arasındaki engelleri kaldırmak için izin verilmiştir: "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin.  Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez." buyurulmuştur. (Bakara Suresi, 190. Ayet)

Fakat bizler ne kadar iyi niyetli ve barıştan yana  olursak olalım, insanlığa zulmedenler, şeytanın izinden gidip bitmeyen emellerle dünyayı mazlumlar için cehennem yerine çevirip kan akıtanlar, evlatları yetim, kadınları dul bırakıp, masumların iffetine göz dikenler bitmeyecektir...

İyi ile kötünün, adalet ile zulmün, iman ile küfrün mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Savaşın ve zulmün olmadığı bir dünyayı hayal edebiliriz, fakat bunu hayal ederken tedbir almamak gerçekçi olmaz, safdillik olur... Düşmanlarımıza karşı caydırıcı olmak ve üzerimizde emelleri olanlara korku - gözdağı vermek için her an  hazırlıklı olunmalıdır.

Enfâl Suresi, 60. Ayette: "Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar (techizat-donanım) hazırlayın, onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsınız." buyurulmaktadır.

"İslâm’a göre savaş gücüne sahip olmaktan, savaş için hazırlanmaktan maksat, dinleri başka da olsa fiilen savaşarak insanları öldürmek olmayıp, onların maddî ve mânevî olarak kendilerine  ve başkalarına zarar vermelerini  engellemektir. Bu da, (madden ve manen) düşmandan daha güçlü olmakla mümkündür.

“Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salâh” şeklinde manzumlaştırılmış bulunan bu ilke, barışın ancak; bunu isteyenlerin caydırıcı güce sahip olmaları  sayesinde gerçekleşeceğini ifade etmektedir. Buradaki “savaş atları” ve bazı sahih hadislerde (Müslim, “İmâre”, 167) teşvik edilmiş bulunan  okçuluk  ve atıcılık ise, tarihî şartlar içinde yapılmış bir tavsiyedir, bir semboldür. Bunun günümüze yansıyan anlamı ise “en uygun, maksadı gerçekleştirmede en etkili olan silahlar ile diğer araç gereçler, askerî eğitim, savunma ve savaş stratejisi gibi savunma ve zafer için gerekli  olan her türlü  askerî güç ve imkânlar” demektir." (Kur'an Yolu-Diyanet Tef.)

Ayetten şu mesajları anlamaktayız:

1- Techizatsız ve hazırlıksız bulunmayın.

2- Hazırlıksız zafer kazanılmaz.

3-Yaptığınız hazırlık, teknolojik donanımlarınız, ürettiğiniz silahlarla; dosta güven, gizli ve açık düşmanlarınıza  korku verirsiniz.

4-Barışın hakim olması için gösterdiğiniz gayretin karşılığını, hem bu dünyada hem de ahirette alırsınız.

Savaş, istenen ve arzulanan bir şey değildir... Kazananı kim olursa olsun, geride birçok acı ve yıkım bırakır. Ancak, barış ve huzurun hakim olması; düşmanlara boyun eğmekle, zilleti kabul etmekle değil, onurlu ve izzetli bir duruş, caydırıcı ve düşmanlara korku veren bir güç ile mümkündür.

Haklı olduğunuz kadar, güçlü de olmak zorundasınız. Barışı korumak ve sağlamak için, gücünüzü kullanmaya ihtiyaç duymamak için güçlü ve hazırlıklı olmalısınız. Zulmetmek için değil, zalime engel olmak ve ondan hesap sormak için hazırlıklı olmalısınız...

Hazırlığınız ne kadar iyi de olsa, ancak onunla birlikte kuvvetli ve sarsılmaz bir iman ile düşmanlarınıza üstün gelebilirsiniz. Tarih, nice azların çoklara üstün geldiğinin örnekleriyle doludur.

Rabbimizden; Alemi İslam ve bütün insanlık için sulhu-barışı nasib etmesini, Müslümanlara izzeti, zalimlere zilleti tattırmasını, mazlum ve mustazafların, zalimlerin zulmünden kurtulduğu günleri göstermesini  niyaz ediyoruz.
 

Yorumlar 1
ydogru23 27 Mayıs 2021 20:40

Kalemine yüreğine sağlık... sizin gibi kaleminin ve makamının hakkını korkusuzca veren yiğitler oldukça Hakk'ın sesi daha gür çıkacak, uyanışımıza da, alem-i islamin şahlanışına da vesile olacaktır inşallah

Yazarın Diğer Yazıları