Sınav Kaygısı Nedir?

Başak MERAL GÜNDÜZ/ Sınav kaygısı ve korkusunu yoğun yaşayan çocuklarda destek alınması önemlidir. Konu ile ilgili detayları ARK 'Anlayarak Hızlı Okuma Kursu Dikkat Geliştirme Merkezi' yetkilisi Akın Özcan'a sorduk.

Sınav Kaygısı Nedir?

SINAV KAYGISI NEDİR?

Sınav kaygısı;öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan kaygı olarak tanımlanır.Sınav kaygısı pek çok öğrenci tarafından yaşanır.Sınav öncesinde ,sırasında ve sonrasında gerginlik ve heyecan hissedilebilir.Bu beklenen bir duygudur.Sınav kaygısı,sınava hazırlanmak ve sınav sırasında başarıya ulaşmak için istekli olmayı sağlar.Ancak fazlası strese dönüşür ve başarıyı olumsuz etkiler.

SINAV KAYGISININ NEDENLERİ NELERDİR?

1-Zamanı iyi kullanamama
2-Yanlış ders çalışma alışkanlığı 
3-Mükemmeliyetçilik ve hata yapmama düşüncesi
4-Beklenti düzeyi
5-Başarısızlık korkusu,değerlendirilme korkusu
6-Görev ve sorumlulukları erteleme
7-Aile,öğretmen arkadaş baskısı 
8-Sınava çok farklı ve fazla anlamlar yüklenmesi

SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Huzursuzluk,endişe,tedirginlik,sıkıntı,başarısızlık korkusu,çalışmaya isteksizlik,mide bulantısı, taşikardi,titreme,ağız kuruluğu,iç sıkıntısı,terleme,uyku düzeninde bozukluklar,karın ağrıları,bedensel yakınmalar,dikkat ve konsantrasyonda bozulma,kendine güvende azalma,yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir.

SINAV KAYGISININ ETKİLERİ NELERDİR?

Öğrenilenleri aktaramama,okuduğunu anlamama,düşünceleri organize etmede zorluk ,dikkatte azalma ,sınavın içeriğine değil kendisine odaklanma,zihinsel becerilerde zayıflama,enerji azlığı,fiziksel rahatsızlıklar sınav kaygısının başlıca etkileridir.Sınav kaygısı gerçek dışı beklenti ve yorumlar içerdiğinden yanıltıcıdır.Öğrenciyi farkında olmadan kendi davranışını denetleyemez hale getirir. 

SINAV KAYGISI FAZLA OLAN ÖĞRENCİLER NASIL ANLAŞILIR?

Sınav kaygısı fazla olan öğrenciler,sınavla ilişkili düşük öz yeterliliğe sahiptirler.Sınavlar tehdit edici olarak algılanır ve performans sonuçlarını kontrol etme üzerinde çaresizlikleri vardır.Kaygısı fazla olan bireylerin güçlü olumsuz değerlendirme korkuları ve testlere karşı olumsuz hisleri bulunmaktadır.