Elazığ Valiliği, Hurda ve Kağıt Toplayıcıları İçin Yeni Kararlar Aldı

Elazığ Valiliği, kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması için 'Hurda ve kağıt toplayıcıları ile ilgili duyuru yayımladı.

Elazığ Valiliği, Hurda ve Kağıt Toplayıcıları İçin Yeni Kararlar Aldı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ Valiliği, il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yeni tedbir ve kararlarını açıkladı.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

Elazığ ili genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11 'inci ve 66'ncı maddeleri kapsamında aşağıdaki tedbir ve kararların alınması uygun görülmüştür.

1-Hurda ve atık malzeme toplama faaliyetinde bulunacak şahıslar İl, İlçe ve Belde Belediyelerine başvurarak gerekli izni alacaklar, Belediyeler tarafından izin verilen şahısların bilgileri kayıt altına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilecektir.

2-Hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahıslar faaliyetlerini izin aldıkları ilçe ve belde sınırları dahilinde yürütebileceklerdir.

3-İl, ilçe ve Belde Belediye Başkanlıkları tarafından, hurda ve atık toplama izni verilen şahıslara, ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü sağlayacak tek tip ve renkte reflektörlü yelek verilecek, yeleklerin ön ve arka kısmında ilin adı ile numara bulunacak, bu bilgiler izin verilecek kişilerle ilgili olarak Belediyelerce kayıt altına alınacaktır.

4-Hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahıslar, izin aldıkları il, ilçe ve belde sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek ve yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacaklardır.

5-Yaka kartları ve yelekler, adına düzenlendikleri kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacaktır.

6-Hakkında idari işlem yapılan şahısların hurda ve atık malzeme toplamada kullandıkları araç ve gereçlere de gerekli idari işlem yapılacaktır.

7-Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar 08.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

8-Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar çöp konteynırları içerisinden malzeme toplamak amacı ile çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacaklardır.

9-Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıs veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 48 saat içerisinde ilgili Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirilecektir.

10- Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar ikametlerinde, ikamet eklentilerinde ve bahçelerinde atık ve hurda biriktirmeyecektir.

11- Hakkında 3 (üç) kez idari işlem yapılan kişi veya kuruluşun hurda ve atık toplama faaliyetine son verilecek ve bir daha izin verilmeyecektir.

12-Toplanan hurda ve atıklar aynı gün yetkili kurumca verilen lisansı/belgesi bulunan iş yerlerine teslim edilecek, hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahısların depolama yapmasına izin verilmeyecektir. Bahsi geçen iş ve işlemlerin takibi Belediyelerce yapılacaktır.

Elazığ İli Mülki sınırları dahilinde bulunan Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri tarafından bu genelge hükümlerine uyulup uyulmadığına dair gerekli denetim ve kontroller yapılacak, genelgeye aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Bakmadan Geçme