Aylık Bilgilensek Nasıl Olur?

İlimizde değişik konularda iktidara ve milletvekillerine yükleniyorlar. Özellikle ovaların sulanması, Pertek Köprüsü, tarım ve hayvancılık, istihdamın geliştirilmesi, ikinci sanayi sitesi kurulması, üretimin artırılması kısaca şehirle ilgili sorunların ilgili bakanlıklara taşınması ve bunun sonucu hangi gelişmelerin yaşandığı ile ilgili düzenli bir bilgi akışı sağlanmadığı için doğal olarak iktidar milletvekillerine yükleniliyor.

Aylık Bilgilensek Nasıl Olur?

Oysa Ak Parti milletvekilleri, şehirle ilgili takip ettikleri sorunların geldiği aşama, yapılan çalışma, olabilirliği konusunda süre ve sonuçla ilgili doğru ve sahih bilgi veren aylık bilgilendirme toplantıları yapsalar, bunların hiç biri olmayacak.

Doğru ve temiz bilgi olmayınca, eşyanın boşluk kabul etmediği gerçeğiyle ortalığı kirli ve yanlış bilgiler istila ediyor ve bundan sonra verilen doğru bilgilerin de çok değeri ve kabul görürlüğü kalmıyor.

Afet Bölgesi tartışmalarının da temelinde eksik hatta hiç bilgilendirmeme yatıyor. Bu güne kadar afet bölgesi ile ilgili her tartışma, muhalefetin dile getirmesi sonucu iktidar parti kanadının savunma refleksinden kaynaklı açıklamaların ötesine gidemedi. Ve hala bu konuda kamuoyu eksik bilgi sahibi.

Dedik ya, siz doğru ve temiz bilgi ile toplumu enforme etmezseniz, bu boşluğu birileri kirli ve yanlış bilgi ile doldurur. Ve yine bilinmelidir ki yanlış bilginin yayılma hızı  ve etkisi, doğru bilgiden milyon kat daha fazladır.