Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Tarih Mazinin Aynası

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

AKDENİZ VE PREVEZE…
Öyle güzel sözler var ki, hayatı sizlere formüle ediyor;
“Tarih mazinin aynası, istikbalin tarağıdır!”
Allah’a hamdolsun, yüzümüzü ağartan köklü bir mazimiz var. 
Bizler Akdeniz’e, “Mavi Vatan…” diyoruz!
Akdeniz, doğudan batıya, “Küçük Asya…” ile bütünleşmiştir.
Tarih boyunca da, Akdeniz’de bir hâkimiyet mücadelesi olmuştur/ olmaktadır/ olacaktır.
Günümüzde, Eğe Adaları oldu-bittilerle, ‘Yunanistan’ın işgali altındadır’
Sadece işgalle kalmayan Yunanistan, ‘adaları da silahlandırmaktadır’
Tarihe gidiyoruz! Günümüzde olduğu gibi dün de, ‘açık denizlerde haydutluk…’ alabildiğine yaygındır. O haydutluğa gereken dersleri veren, “Osmanlı tokatı…”  var.
28 Eylül 1538 Tarihi- “Osmanlı Donanması ile Haçlı Donanması arasındaki Preveze Deniz Savaşı” Bu savaşın en önemli sebebi, ‘Akdeniz’de güvenliği sağlamak, haydutları yok etmektir.’
Preveze nerededir? Yunanistan’ın hemen kuzey batısındadır.
Burada tarihin en büyük deniz savaşlarından birisi olacaktır.
Osmanlı Donanması ile Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması arasında!
Barbaros Hayrettin Paşa’nın komutasındaki Türk Donanması, Haçlı Donanmasını imha edecektir.
Akdeniz’in hâkimiyeti bütünüyle sağlanmış olacaktır.
Şunu da ifade edelim, Akdeniz’de, “Kıbrıs Adasının sahipleri değiştikçe, Akdeniz’in hâkimiyetinin sahipleri de değişmiştir.”
Tarih boyunca başta Kıbrıs olmak üzere, ‘irili ufaklı adalar…’ bu milletin, ‘kırmızıçizgisi’ olmuştur.
Olması gereken de budur. 
Bu coğrafyada, ‘karada, denizde, havada’ güçlü olacaksınız!
Günümüzde, ‘hak kuvvetlinindir’ diyen bir düşünce hâkim!

İSYANLAR…
İsyanlar, ‘tarihimizin yüz karasıdır’
28 Eylül 1730 Tarihi- “Lâle Devri’ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı…”
Lâle Devri, bir yenilik hareketinin ismidir.
Bu hareketin kahramanı, “Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır”
En önemli yenilikte, “Matbaanın getirilmesi…”
Batı Dünyasının Matbaayı kullanmasından, ‘270 yıl sonra matbaa bize gelecektir’
Matbaanın icadından sonra,
Avrupa’da, “zihni, fikri,  dini, hukuki, edebi, ekonomik…”
Vesaire alanlarda ‘yapısal bir değişiklik’ gözlemlenmektedir!
16. 17. yy’lar, bu değişimin yaşandığı yıllardır…
Bu yıllar, “Avrupa’nın Rönesans’ıdır…”
Bu yıllar; Descartes’i, Kepler’i, Kopernik’i, Galile’yi;
Newton’u, Pascal’ı, Bacon’u, Locke’yi vs. yetiştirir…
Osman Gazi’den Kanuni’ye kadar uzanan (1299-1566)  zaman diliminde,
Avrupa’ya karşı, ‘kati bir üstünlük…’ görürsünüz!
O üstünlük, 17 yy’dan sonra Akdeniz’den Alplere doğru kayacaktır.
Bu dönemde, “Koçi Bey Risalesi, Lütfi Paşa’nın Asafname’si, 
Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Nesâyihü’l- Vüzera ve’l Umerâ (Devlet Adamına Öğütler),
Eserleri önemlidir.

METRİK SİSTEMİ
28 Eylül 1889 tarihlerine yolculuk ediyoruz.
“Uzunluk için metre, Ağırlık için kilogram temel birimlerine dayalı,
Uluslararası (ondalık tabanlı ölçüm sistemi)  kabul görmüştür.
Türkiye metrik sisteme 1931 tarihinde çıkarılan ‘ölçü kanunu’ ile geçecektir.
Türkiye’de bütün ölçümler, ‘ondalık sisteme göre…’ yapılır.

DOĞU HAREKÂTI…
28 Eylül 1920 Tarihi- “Kazım Karabekir komutasında Türk Ordusu, Doğu Harekatı’nı başlatarak taarruza geçecektir!”
Milli Mücadele tarihimizde, “Doğu Cephesi” derken, Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya’da gerçekleşen savaşlardan meydana gelen cephedir. 
1917 yılında, Rusya’da ihtilal olunca; Ruslar Doğu Anadolu’dan çekileceklerdir. 
İşte bu süreçte, merkezi Erivan olan bir Ermeni devleti kurulacaktı (28 Mayıs 1918) 
Ruslar, işgal ettiği yerlerden çekilirken Ermeniler, Rusların yerini alacaklardı. 
Bu dönemde, Kafkas İslâm Orduları teşekkül edecek. Bakü, işgalcilerden tamamen temizlenecektir. 
O sebepledir ki, Türkiye- Azerbaycan için, “aynı kaderi, aynı sevinci paylaşan…” bir millet diyoruz!

PAYLAŞILAN ÜLKE
28 Eylül 1939 tarihi- Nazi Almanya’sı ve SSCB, işgal ettikleri Polonya’yı paylaştıklarını içeren bir protokol imzalar…” 
Günümüzde de, AB ile Rusya arasındaki, ‘ihtilaflar…’ devam etmektedir. Dünya artık, ‘soğuk savaşın…’ getirdiği gerilim ortamına girmiştir. 

28 Eylül 1961 tarihi- Mısır ile Suriye’nin birleşmesinden oluşan Birleşik Arap Cumhuriyeti…
Suriye’de, askeri darbe ile bu birlik de yıkılacaktır.

28 Eylül 1992 Tarihi- Avrupa Birliğinin kuruluşu…
27 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği, ‘siyasi ve ekonomik’ bir örgütlenmedir. 
Örgütlenmenin lokomotif ülkeleri, ‘Almanya ve Fransa’dır’
450 milyon nüfusuyla Avrupa birliği, dünya ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 30’luk bölümünü elinde bulundurur. 
 

Yazarın Diğer Yazıları