Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

İyilik Nedir?

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Sözlükte iyilik; “İyi olma durumu, salah.
Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, lütuf, kerem, ihsan.
Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik,
Elverişlilik, nimet” anlamlarına geliyor!
İyiliğin en nezih tarifini/veya anlatımını Kur’an yapıyor;
Ayet, “(Ey ehl-i kitap!) Yüzlerinizi (ibadet maksadıyla)
Doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik(için yeterli) değildir.
Fakat iyilik o kimsenin(iyiliği)dir ki,  (onlar) ;
Allah’a, ahret gününe, meleklere, kitap(lar)a ve peygamberlere iman eder;
Ona (o elindeki mala) olan sevgisine rağmen malı akrabaya, yetimlere, 
Yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelere verir;
Namazı hakkıyla eda eder ve zekâtı verir.
Ve (onlar) söz verdikleri zaman sözlerini yerlerine getirenler,
Ve sıkını (fakirlik) hastalık ve savaşın şiddetli anında sabredenlerdir.
İşte onlar, doğru olan kimselerdir.
Ve yine onlar, gerçekten takva sahibi olanlardır.” (Bakara, 177)
Sizlere, asıl iyiliğin tarifi!
İyi bir insanda bulunması gerekenler!
Bütün bunlar, sadece sözle değil, ‘yaşamakla kazanılıyor’
***
 “KISASTA HAYAT VAR!”
Bunu, Kur’an ifade ediyor!
İnancımız ne buyuruyor;
“Ne zulmeden ve ne de zulme uğrayanlardan olmayınız”
Ayet, “Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat var.
Umulur ki (bu sayede bir başkasını haksız yere öldürmekten) sakınırsınız.” (Bakara, 179)
Bu konuda müfessirler ne diyorlar;
“Bir kimse birisini öldürmeye niyetlendiğinde, kısas edileceğini düşünerek;
Korkar ve vazgeçer. Böylece hem kendisi, hem de öldüreceği kimse;
Hayatta kalmış olur”
Cezanın, caydırıcılığı önemlidir!
Cezanın, suçları önleyici olması önemlidir!
Ve özellikle de, ‘adaletin tecellisi…’
***        
DUA!
Dua, İç ve dış dünyamızı huzura taşıyan manevi gıda;
Her insan için zaruri ihtiyaç!
Bakara Suresi 186 ayette şöyle buyrulur;
“(Habibim, yâ Muhammed!) Kullarım sana benden sorarsa, 
Şüphe yok ki ben (onlara) pek yakınım.
Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm;
Öyle ise onlar da benim için (davetime) icabet etsinler,
Ve bana iman etsinler; tâ ki hak yolu bulsunlar.” 
Tabi ki, çalışacaksınız!
Atalet/ veya miskinlik İslam’da yoktur!
Yeis/ yani ümitsizlikte bizim inancımızda yoktur!
Dua ve yakarış bizlerin bir bakıma manevi zırhıdır!
***    
NELERİ SARF EDECEĞİZ!
Bakara Suresi 215 ayette şöyle buyrulur;
 (Ey Resulüm!) Sana (Allah yolunda) neyi (kime) sarf edeceklerini soruyorlar.
De ki, “Hayır olarak sarf edeceğiniz her şey;
Ana baba, en yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış(lar) için olmalıdır.”
Hayır, olarak ne yaparsanız, artık muhakkak ki Allah, onu hakkıyla bilendir.” 
Hedef nedir?
Güçlü bir toplum!
Hedef nedir?
Birbirleriyle dayanışma içerisinde olan toplum!
Hedef nedir?
Güçlünün zayıfı ‘ezdiği’ veya ‘sömürdüğü’ değil;
Onu koruduğu ve ayağa kaldırdığı bir toplum!
Yakın çevreden,
Uzak çevreye doğru genişleyen;
Bir büyük ‘dayanışma’ ve ‘yardımlaşma’ halkası!
***            
HOŞUNUZA GİTMESE DE!
Bakara Suresi 216 ayette şöyle buyrulur;
 (Ey mü’minler!) Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı.
Fakat umulur ki, bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için daha hayırlıdır.
Ve olur ki, bir şeyi de seversiniz, hâlbuki o sizin için bir şerdir.
(sizin için hayır olanı) Allah bilir; siz bilmezsiniz.” 
Gerçekten de, hayatımızda birçok olaylar yaşamışızdır!
Acaba demişizdir!
Bazen üzülmüşüzdür!
Nasıl böyle olur diye de, kendimizi sorgulamışızdır!
Hayat dersi bizlere neleri öğretti?
Sabretmeyi… Aceleci olmamayı…
Her şeyin kendimiz için hayırlısını istemek!
***
ÇİÇEKTEN ÇELENGİ…
Her mevsimin bir rengi, bir yüzü var
İlkbaharın, “çiçekten çelengi” var
İnsanın, “dirilişe özlemi” var
Özlemini, “kalbine çizen” bulur.
***
DALINDAN KOPAR
Al yaprağı eline, rengine bak
Yeşili bahar, sarısı güz kokar
Üşüyen güneşi dalından kopar
Yıldızlarla birlikte göğsüne tak...
***
DOYAR GÖZLER
Sarıdan kırmızıya kayar gözler
Güzün mor desenine doyar gözler
Gök kubbe, dağlar, nehirler tuvalim;
Gönül kalemiyle boyar gözler.
***
RENK CÜMBÜŞÜ
Tabiat renk cümbüşü, anlatıyor âlemi 
Vahdet şuuru taşıyor, yetmiş iki bin âlemi 
Toprağın nabzında cıvıl cıvıl muhabbet; 
Haykırıyor insana, asıl berzah âlemi! .
***
RENKLER VE KELİMELER
Sağ beynimiz renklerle muhabbette
Sol beynimiz kelimeleri söylemekte
Çizgilerde, desenlerde tuvalim
 

Yazarın Diğer Yazıları