Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Dünya Barış Günü

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

21 Eylül tarihi, “Dünya Barış Günü!”
Derinden bir ‘ah’ çekiyorum!
Barışa yönelen ‘okları’ kınıyorum!
Gazi ne güzel söylemiş; “Yurtta sulh, cihanda sulh!”
İnsanoğlu her türlü marifeti öğrendi ama “sulhu öğrenemedi!”
Benjamin Franklin, “Savaşın iyisi barışın kötüsü olmaz!”
Özellikle de, ‘gümümüz savaşlarının tahribatı çok yüksek’
İnsanlığa bir nev’i, ‘cehennemi yaşatıyor’
Peki, insanoğlu ‘gerilimi…’ niye tercih ediyor?
Niye, ‘kabil gibi…’ davranıyor!
Dikkat edilirse, ‘dünya cadı kazanına dönüşmüş’ Habire kaynıyor! 
Mecelle, “Barış hükümlerin en güzelidir!”
Barış da, ‘mutluluk vardır, huzur vardır, güzellik vardır, moral vardır!”
Öncelikle, “Barışı kendi içimizde yaşayacağız!”
Dahası, ‘kendimizle barışık olacağız’
Marvin Gaye ne diyor, “Barış kendi içinde bulamazsan, hiçbir yerde arama!”
“Birliğe Çağrı” şiirimizde ne diyoruz,
“Birliğe çağrı, sağduyuya selâm
Hakkı birlemek ne güzel bir kelâm
Yürü, hikmetiyle dağlar yürüsün
Birliğe, sevdaya bulansın âlem!”

Dünyada en fazla silah satan ülkeler hangileri?
İsveç Barış Araştırma Enstitüsünün raporu…
2014-2018 yılları arasında ‘silah ihracatçısı ülkeler’ 
ABD yüzde 36 pay ile ilk sırada yer alıyor!
ABD’yi 2. Sırada Rusya yüzde 21 payla takip ediyor!
Fransa yüzde 6.8, Almanya yüzde 6.4, Çin ise yüzde 5.2 paya sahip…
Şu yerküresi, 1945-1990 yılları arasında soğuk savaş dönemini yaşadı!
Gerilimli bir dünya…
Böyle bir dünyada, ‘darbeler, ihtilaller, iç savaşlar…’ birbirini takip etti. 
2022 yılının şöyle bir fotoğrafına bakalım;
24 Şubat 2022 tarihinde başlayan, “Rusya-Ukrayna Savaşı…”
Yerküresinde, ‘gerilimleri…’ bir anda tırmandırdı!
Çin ve ABD arasında, “Tayvan Gerilimi…”
Özellikle de, Anadolu Coğrafyasının dört bir yanında, ‘gerilim politikaları…’
Gerilimi tırmandıran kimler, “Silah İhraç Eden Ülkeler!”
Afganistan işgal acılarını en fazla yaşayan ülke oldu!
Aynı zamanda, ‘terör kurbanı…’ olan bir ülke…
1990’larda, ‘Körfez Krizi…’ Ve Irak’ın günümüzdeki, ‘istikrarsız yönetimi’
Suriye, bir türlü önlenemeyen ‘iç savaşların yerle bir ettiği ülke…’
Irak’ta olduğu gibi Suriye’nin de, ‘demografik yapısını değiştirdiler’
Bütün bunlar, ‘bir senaryonun parçası…’
ABD’nin, Doğu Akdeniz’e yerleşme stratejisi ve Yunanistan’ı bir fiil işgali…
Türkiye, bu coğrafyada, ‘siyasi, iktisadi, içtimai ve özellikle de Savunma Sanayiinde güçlü olmak durumunda…’ En büyük güç de, ‘birlik ve beraberlikten geçiyor’
Çanakkale’deki ruh ne ise ‘aynı ruha sahip olacağız’
“21 Eylül Tarihi, Dünya Barış Günü!”
İçeride ve dışarıda, ‘Barışı Korumalıyız’
Barışla birlikte ilk hafızalara; ‘huzur, güven, moral, istikrar…’ gelecektir.
Barışla birlikte, ‘kalkınma…’ gelecektir.
Barışla birlikte, ‘sağlık ve esenlik…’ gelecektir.
Geliniz birlikte, “Barışa…” dua edelim.
Bugün, 21 Eylül Alzheimer Günü…
Nahl Suresi 70. Ayeti okuyorum;
“Allah sizi yarattı, sonra da sizi O öldürecek.
İçinizden kimi de en düşük ihtiyarlığa çevrilir ki,
(daha önce) bilgi sahibi olduktan sonra (artık unutup) bilmez olsun.
Gerçekten Allah Âlim’dir. Kadir’dir.”
Alzheimer Hastalığı (Alzaymır okunur) ileri yaşın getirdiği bir hastalıktır.
Marifet sahibi insanlar, bilge insanlar, zarif ve kibar insanlar…
Bir zaman geliyor, ‘ömrünün en düşkün/ en fena çağına ulaştırılıyor’
Çok muhterem insanlar biliriz! Derinden bir ah çekeriz…
Nereden nerelere… İnsan, ‘ne oldum değil, ne olacağım!’ demeli.
23 Eylül Tarihi… Gündüz ve Gecenin Eşit olduğu/ Ekinoks...
Artık, ‘geceler uzanmaya…’ başlayacak!
Bugünden itibaren, “Kış Sohbetlerine Merhaba…” diyelim.
Sağlık ve Esenlikle Kalınız.
 

Yazarın Diğer Yazıları