Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin Adıdır!

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Bir dönemi iyi okuyabilmeniz/ veya yorumlayabilmeniz için,
O dönemin ‘yazılı basınına…’ müracaat ediniz!
Hiçbir zaman, ‘şekilci, taklitçi, ezberci, nakilci…’ olmadım!
Bilgiye yöneldim… Belgelerle konuşmayı kendimize düstur edindim!
Milli İradeyi bizlere teneffüs ettiren, ‘Anadolu Basını’ olmuştur.
Anadolu Basınına bizler, ‘Gazi Basını da…’ diyebiliriz!
“İstiklal Savaşı Gazetesi…” 
19 Mayıs- 24 Haziran 1919 tarihli nüshaları…
Sizlerle paylaşmak istediğim haber manşetleri…
19 Mayıs 1919, “Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal Paşa Samsun’da”
20 Mayıs 1919, “Fatih’te dün muhteşem bir MİTİNG yapıldı…
80 bin insan katıldı… Hatipler, İzmir için mücadele edip kan dökeceklerini söylediler”
23 Mayıs 1919, “20 bin Kadıköylü şiddetli yağmur altında haykırdı, KAHROLACAKLAR”
23 Mayıs 1919,  “İngiliz mandası isteyen Alemdar ve Sabah Gazeteleri kınandı”
24 Mayıs 1919, “Yunan Ordusu Manisa ve Aydın’a Yürüyor”
26 Mayıs 1929, “Yunan Ordusu Manisa’da…”
28 Mayıs 1919, “Yunan Ordusu Dün de Aydın’a Girdi…”
29 Mayıs 1919,  Mustafa Kemal, Mitingler Devam Edecek…”
29 Mayıs 1919, “Ödemiş Düşmanla Savaşa Hazır...” “Ayvalık Direniyor…”
30 Mayıs 1919, “Yunan Kuvvetleri Ayvalığı İşgal etti…”
30 Mayıs 1919, “Mustafa Kemal Hükümet (İstanbul) Yabancıların Esiridir…”
31 Mayıs 1919, “Sultanahmet Mitingine 100 bin Kişi Toplandı…”
31 Mayıs 1919, “Binlerce Edirneli İzmir İçin MİTİNG Yaptı…”
2 Haziran 1919, “Yunanlılar Ödemiş’e Kanlı Çarpışmalar Sonunda Girdi…”
12 Haziran 1919, “Neden Geri Çağrılıyorum (Gazi Atatürk)”
13 Haziran 1919,  “Ali Fuat Paşa Mustafa Kemalle Buluşuyor…”
14 Haziran 1919, “Mustafa Kemal, ‘Sine-i Millete Dönüyorum”
16 Haziran 1919,  “Bergama Düşman İşgalinden Kurtuldu…”
21 Haziran 1919, “Yunanlılar Nazilli’den Çekildi”
23 Haziran 1919, “Anadolu’da Milli Hükümet Kurulacak”
24 Haziran 1919, “Kuvayı Milliye’nin Eğedeki Baskınları Devam Ediyor”
24 Haziran 1919, “Yunan Karargâhında Panik ve Telaş Var…”
***
İstiklal Mücadelesinin başlangıç tarihidir, 19 Mayıs 1919…
Fethi Tevetoğlu’nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları arasında çıkan eseri, 
“Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar…”
Tarihe kaynaklık eden önemli bir eser… Kutlu bir yürüyüşün kararlı adımları…
Bu milletin hafızalarında saklı kalan o isimler; 
Refet Bele, Kazım Dirik, I..Tali Öngören, Mehmet Arif,  Hüsrev Gerede, Kemal Doğan, 
Refik Saydam, C. Abbas Gürer,  Ali Mümtaz Tünay, İ. Hakkı Ede, A. Şevket Öndersev, 
M. Vasfi Süsoy, Ütğm. Hayati, A. Hikmet Gerçekçi, Ütğm. Abdullah, 
Muzaffer Kılıç, Faik Aybars, Memduh Atasev…
O günleri bütün ayrıntılarıyla anlatabilmeliyiz… Özellikle de, ‘gençlerimize…’
Bu millet, “Ya İstiklal Ya Ölüm…” dedi! Üçüncü bir yolu aramadı!
Bu millet,  “Bayrak inmeyecek, Ezan Susmayacak…” dedi!
İnancımız, “Vatan sevgisi imandandır!” buyuruyor!
Yahya Kemal, “Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın!” 
Akif, “Korkma! Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak”
Gökyay, “Topun namlusunda görenlerindir”
“Bedir’de başladı bu kıyamet!”
Yükselen bir nida!
Kıyamet kopsa da,  ‘kıyam et’ dedi!
Şahadet,  ‘hayra şerh düşen alamet’
Ey Milletim,
“Arş’a yükselen canlara selam et!”
Gazi Atatürk şöyle seslenecekler;
“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir…
Bizler, ‘geleceği inşa etmekle yükümlüyüz’
Gazi Atatürk, bu tarihi yürüyüşü bütün neticeleriyle, ‘gençlere…’ armağan edecekti…
19 Mayıs, 1937 yılında, ‘bayram’ olarak kabul edilecekti…
Milli Mücadeleyle, Âlem-i İslam’a örnek olmuş bir Milletin Bayramıdır!
19 Mayıs, 12 Eylül darbesine kadar, ‘Spor ve Gençlik Bayramı’ olarak kutlanmış…
12 Eylül 1981 Tarihinden itibaren, “Atatürk’ü Anma Günü” olarak birleştiriliyordu…
***
19 Mayıs, Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Gençlik Bayramı” olarak,
Bir büyük, ‘Gençlik Şöleni’ne dönüşmeli…
19–26 Mayıs Tarihleri, Şehir-Şehir, Bölge-Bölge, Bütün Türkiye,
Bir büyük yarışa, ‘kendisini…’ hazırlamalı!
Sosyal, Kültürel ve Sportif Yarışlarla,
Daha katılımcı bir, ‘Gençlik’ arzuluyoruz!
19 Mayıs, bu milletin ‘tefekkür tarihi’ olmalı…
Bu tarihlerde, ülkemin dört bir yanında, ‘beyin fırtınası…’ esmeli…

19 Mayıs’ta başlayan, “İstiklal Mücadelesi Tarihi…”
Üzerinde, ‘kaç eser…’ kaleme alındı!
Aklı başında, ‘kaç senaryo…’ hazırlandı!
Kaç çizgi film ekranlara taşındı!
Sıkça kullandığımız bir ifade vardır; “Geçmişe karşı unutkanız…”
Söylerim sizlere, Geçmişi günümüze taşıyan;
Eserler, senaryolar, çizgi filmler vs.  ‘Yetersiz…’ 
O sebepledir ki,  19 Mayıs Tarihini ‘farklı kutlayalım’ diyoruz!
Ufuk, gaye, ilkeler etrafında zenginleştirelim
Katılımcı bir ruhta milletin iradesi okunmalı…
19 Mayıs, Bir milletin topyekûn, gençliği ile birlikte;
Bütün marifetiyle, ihtişamıyla, özverisiyle tarihi yürüyüşü olarak anılmalıdır…
19 Mayıs, “Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Gençlik Bayramı” olarak,
Bir büyük, ‘Gençlik Şöleni’ne dönüşmeli…
***                    
2021 Yılı, Milli Mücadelenin yüz ikinci yılındayız…
Bu mücadele,  “irade-i milliye”  olarak da ifade edilebilir.
19 Mayıs 1919’dan, 27 Aralık 1919’a…
Samsun’dan Ankara’ya  ‘tarihi serüven’
O tarihi serüven, Milletin kendi istiklaline, istikbaline yürüyüşü…
Mondros’tan (30 Ekim 1918) Mudanya Mütarekesine (11 Ekim 1922)
Bu tarihler, bir milletin; ‘Milli Mücadele Tarihidir’
Rahmetli Ahmet Kabaklı Hocanın sıklıkla bahsettiği, “Alperenlik idealini…”
O ideali Milli Mücadele ruhuyla mücehhez kıldık…
Milli Mücadele Hareketinde yer alan,  ‘yetişmiş bir nesil…’ 
Nitelikli ve de,  ‘erdemli insan gücünüz…’ 
Orhan Şaik Gökyay’ın da ifade ettikleri gibi, 
“Kendini tarihe veren/ Alnına ışıklar vuran
Cepheden cepheyi soran/ Can verme sırrına eren
O mel’un istilacı düşmanı, “topun namlusundan gören”
Abide Şahsiyetler… Onlar bir anda veya kolay yetişmediler…
Milli Mücadele dönemi ve Öncesinde; “Kafkaslar ve Ötesi…” önemlidir.
Fikir ve Düşünce Hareketlerinde;  bizlere maddi ve manevi destekleri olacaktır.
Ahmet Cevat Ahundzade; “Çırpınırdın Karadeniz’in Yazarı…”
Ahmet Cevat; “Soranlara ben bu yurdun, Anlatayım Nesiyem;
 Ben çeynenen bir ülkenin, “Hak!” kışkıran sesiyem” diyecektir.
Bahtiyar Vahapzade;  “Keder düşüncedir, gam düşüncedir,
Gamın pençesinde düşünürüz biz. Fikirler fikrimde gonca goncadır
 Meçhule bir yoldur her düşüncemiz”
Hüseyin Cavit,  Stalin’in zindanlarından,  ‘hürriyeti soluyacaktır’
Magcan Cumabay,  “Uzaktaki Kardeşime…” şiiriyle Anadolu’ya nefes verecektir…
M. Emin Resulzade;  “Yükselen bir bayrak bir daha yere inmez” 
Abdullah Tukay (1186-1913),  “kendisini milletine adayan şair!”
“Bütün fikrim, gece gündüz size aittir milletim
Sıhhatindedir sıhhatim, hem, illetindedir illetim” diye seslenir…
Gaspıralı İsmail bir tevafuk mu nedir; Tercüman Gazetesi ile
Mamurat’ül Aziz Gazeteleri, aynı yıllarda (1883’lerde) yayınlanacaktır.
Ne mutlu bizlere,  “Milli Mücadelenin 102. Yılındayız…”
Bu büyük mücadele sadece Türkiye’nin mücadelesi değil;
Bütün gönül Coğrafyamı ihata eden mücadelenin adıdır…
Bizleri en fazla etkileyen tarafı nedir?
Anadolu Basınıyla Bütünleşen Bir Mücadele…
Bu mücadeleyi besleyen kaynaklara lütfen sahiplenelim…
Anadolu çok zor ve çetin bir coğrafya;
Bu coğrafya da, zihnen ve fikren güçlü olmak zorundasınız…
19 Mayıs 1919 Tarihini iyi okuyabilirseniz;
Filistin’e de, Doğu Türkistan’a da, Kerkük’e de, Kırım’a da,
Batı Trakya’ya da, Kafkaslar ve ötesine de, 
“Daha Sağlıklı Sahip Çıkabilirsiniz!”
Milli Mücadele Destanı, ‘insanlık alemine  yaşanmış derslerdir…’
 

Yazarın Diğer Yazıları