Uzun Evliliğin Sırrı Belli oldu

ABD'de yayın yapan Journal of Consumer Resource dergisinin 2 yıl süren araştırmasının sonuçlarına göre banka hesapları ortak olan ve mali durumlarını birlikte yöneten çiftlerin evlilikleri daha uzun ömürlü oluyor.

Uzun Evliliğin Sırrı Belli oldu

230 çift, iki yıl boyunca gözlemleyen  Journal of Consumer Resource dergisi dikkat çeken bir sonuca imza attı.

Araştırmaya dahil edilen çiftlerin dörtte üçünün beyaz, yüzde 12'sinin siyahilerden oluştuğu, ortalama hane gelirlerinin 50 bin dolar ve çiftlerin yüzde 10'unun çocuk sahibi olduğu şeklinde genel bir bilgi paylaşımı yapıldı.

Araştırmacılardan Jenny Olson, ilk kez evlenen 230 çiftin, sürece ilk olarak ayrı banka hesaplarıyla başladıklarını, ardından katılımcıları 3 grupta kategorize ettiklerini açıkladı.

Olson, birinci gruba ayrı banka hesaplarıyla devam etmeleri, ikinci gruba ortak hesaba geçmeleri, üçüncü gruba da buna kendilerinin karar vermelerini talep etti.

Ortak banka hesabı açmaları söylenen çiftlerin, ayrı banka hesapları ile devam eden çiftlere göre aralarındaki bağın önemli ölçüde daha çok kuvvetlendiğini gözlemlediklerini ifade eden Araştırmacı Olson, ortak banka hesabı kullanmanın çiftleri birbirine daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Olson, ortak banka hesabı kullanan çiftlerin şeffaf ilişkiye sahip olduklarını altını çizerek,"Sana yardım etmek istiyorum çünkü buna ihtiyacın var. Bana daha sonra yardım edip etmeyeceğini takip etmiyorum." anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Ayrı hesapları bulunan çiftlerin ise finansal ilişkilerini "değiş tokuş" olarak gördüklerini belirten araştımacı, ayrı hesaplar kullanan çiftlerin birbirlerine karşı "Sana yardım ediyorum çünkü sen de daha sonra bana yardım edeceksin." mantığını harekete geçirdiklerini belirtti.

Kısacası 230 çiftin denek olarak kullanıldığı araştırmada banka hesapları ayrı çiftlerin çoğunun potansiyel olarak ilişkilerinin bitmesinin daha kolay olduğu kanısına ulaşıldı.