Üretimi Artırmalıyız

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Elazığ'ın ciddi bir su ürünleri potansiyeli olduğunu, Mersin balığındaki geleceği yönetebilirsek ilimizi 2030'lu yıllarda su ürünleri ihracatında özellikle Mersin Balığı ile Havyar ihracatında önemli bir şehir konumuna gelebileceğini ayrıca İlimizdeki tarımsal üretimde esas üretim kayıplarının önüne geçmek gerektiğini ve birim anlamında girdi maliyetlerini düşürürken, birim alanındaki üretim maliyetlerini artırmamız gerektiğini ifade etti.

Üretimi Artırmalıyız

Erkan Bay/İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç,göreve geldiği günden itibaren yapılan  çalışmaları Elazığ Hakimiyet Gazetesi’ne değerlendirdi. 

Kılıç,“Göreve geldikten sonra ilimizde bir tarımsal sürecin olmadığını söylemiştim. Bu süre içerisinde yaklaşık yüz gün ilimizin stratejik planının ve kayıplarının temel alanlarını belirledik. Bununla ilgili planların sonuna geldik, kısa süre içerisinde stratejik planlarımızı uygulayacağız.”dedi. 

Üretimi Artırmalıyız

TEKNOLOJİK KULLANIMI EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARMALIYIZ
Stratejik plandan önce önemli olan tarımsal perspektifin olmasıdır diyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:“Bu tarımsal perspektifte işin özünde uzun vadeli sürdürülebilir tarım planları yapmaktır. İlin tarımsal potansiyeli de bu anlamda optimum düzeyde değerlendirilmelidir. Bu tarımsal faaliyetleri uygulamak içinde yenilikçi uygulamalar ve teknolojik kullanımı da en yüksek düzeye çıkarmamız gerekiyor. Bunun  beraberinde önemli olan hususlardan bir tanesi bitkisel üretimde organik tarımın uygulamalarının sayılarını arttırarak üretici ve tüketici memnuniyetini arttırmayı temel hedef olarak görüyoruz.”dedi. 

İLİMİZDE CİDDİ ANLAMDA SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ VAR
Kılıç,“Gelecekte böyle bir perspektifimiz var. Tabi ki bu perspektifi geliştirebilmek için de hem bitkisel alanda hem de hayvancılık alanında çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. İlin hayvancılık potansiyeli de ciddi anlamda yüksek, bu hayvancılık potansiyelini daha ileri çıkarmak için hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalar, gerekirse hayvansal gıda ürünlerini üretimiyle karşılama, gerekirse hayvancılıkla ilgili talebi karşılam, hayvancılıkla ilgili sürdürülebilir hedef  belirlemek ve bunu yönetmek tarımsal perspektiflerimizin önemli bir ayarı olur. Bir diğer önemli ayar da su ürünleri ayarıdır. İlimizde bir sürü su ürünleri potansiyeli var. Bu su ürünleri potansiyeli bize özünde halkımıza kaliteli ve sağlıklı su ürünleri arzını sağlamayı hedefliyoruz bu anlamda. Bunu yaparken de yetiştirici üretim alanlarımızı arttırmayı ve bu alanları yıllar sonrasında da bu üretim alanlarını hizmete açmayı ve buralara kurdurmayı düşünüyoruz.”

Üretimi Artırmalıyız

MERSİN BALIĞI ÜRETİCİLİĞİ 
Mersin Balığı ile Havyar ihracatında önemli bir şehir haline gelebileceklerini ifade eden Kılıç,“Tabi bir yandan yetiştiricilik faaliyetlerimizi geliştirirken de öte yanda da balıklandırma yapmamamız lazım. Keban Barajı gibi bir baraj elimizde mevcut, bu baraj ürünlerinde maksimum faydalanmamız için balıklandırmayla buradaki popülasyonu arttırmamız gerekir. Burada balıkçılık faaliyeti yapan balıkçılarımız profesyonel balıkçılarımız ve amatör balıkçılarımız bir şekilde faydalanırlar. İlimiz ala balık ve somonda da çok ciddi yer tutmakta ki çok yakın zamanda zaten ilimizde ki su ürünleri ihracatına baktığımızda artık yavaş yavaş önemli bir miktara çıkmış. Bir diğer hususta ilimizde Mersin balığı var. Daha yeni başlamış Mersin balığı üreticiliği beraberinde çok ciddi potansiyeli var. Bu potansiyeli de değerlendirmek gerekir. Mersin balığındaki geleceği yönetebilirsek, ilimizi 2030’lu yıllarda su ürünleri ihracatında özellikle Mersin Balığı ile Havyar ihracatında önemli bir şehir ve Türkiye’yi de  önemli bir ülke  haline getirebiliriz.”dedi. 

Üretimi Artırmalıyız

BAŞARACAK GÜCE SAHİBİZ
Ali Kılıç,“Türkiye’yi Azerbaycan ve  İran’la rekabet edebilir bir düzeye çıkarabiliriz. Bunu da ancak ilimiz başarılı kılacak. Biz bunu yapabilecek güce sahibiz. Geçen yıl itibariyle 2017 yılında su ürünleri ihracatımız 850 milyon dolardı, 2020 yılında 1.4 Milyar dolara ulaşmışız. Bunu içerisinde somon 138 milyon doları bulmuştur. Demek ki bizim elimizdeki somon üretimi gelecekte ilimiz için önemli bir döviz kaynağı olarak görünüyor.”diye ifade etti.  

 ÇOK MİKTARDA ARPA VE BUĞDAY EKİM ALANLARIMIZ VAR  
Arpa ve buğday üretiminin  yüzde  40 daha artırılması gerektiğini ifade eden  Kılıç,“İlimizdeki tarımsal üretimde esas üretim kayıplarının önüne geçmemiz lazım. Birim anlamında girdi maliyetlerini düşürürken, birim alanındaki üretim maliyetlerini artırmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken birim anlamında daha kaliteli ürün elde etmek istiyorsak sertifikasyon kullanımını arttırmamız lazım. Toprağımızın yapısını bilmemiz lazım ve bu toprağı nasıl verimli hale getireceğimizi karar vermeliyiz. Biz tarımsal ilaç kullanmadan daha verimli gıdalar üretmeyi amaçlıyoruz. İlimizde çok ciddi alanda arpa ve buğday ekim alanlarımız var. Kayıt altında olmayıp üretim yapılan üretim alanlarımız da var. Arpa buğday üretimin %30-%40 daha arttırırsak daha iyi olur.”dedi.

Üretimi Artırmalıyız

ÜRETİMİ ARTIRMALIYIZ 
İl Müdürü Kılıç,“ Devletimiz artık kullanılmayan tarım arazilerinin kullanımına yönelik üretimi artırmak adına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. İl Müdürlüğümüzde yakın zamanda nohut ve fasulye tohumu dağıtarak bu noktada  yüzde 75 hibe bir paya sahip olmaya başladık. Biz bu payın artırılması için projelerimizi hazırladık ve Bakanlığımıza gönderdik. Eğer bu projelerimizde onay gelirse ilimizdeki tarımsal üretimi, özellikle tarıma kazandırılabilecek toprak arazilerimizi üretime kazandırmak adına çok ciddi bir şekilde projeler hazırlamış olacağız. Pandemi sonrasında gıda arzının önüne geçmek için en önemli üyesi bence üretimi artırmaktır.”dedi. 

CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ 
Kılıç,“ Bizim sadece gıda bilimlerimiz çok ciddi bir şekilde gıda bilgilendirmesi yapıyor. Hayvan sağlığı yetiştiriciliği bilimimiz çok ciddi şekilde bilgilendirme yapıyor. Tüm bu bilgilendirmelerin özünde çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tüm bunlar bize şunu sağlıyor; biz ilimize bir yanda ilin bütün dinamiklerini kullanarak çok ciddi bir şekilde üretim yaparken, üretim artışıyla beraber ürün arzının fazlasını sağlıyoruz.”dedi.
 

Bakmadan Geçme