İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Devam Ediyor

Elazığ İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları beşinci birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Devam Ediyor

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet başkanlığında beşinci birleşimde gündem maddeleri arasında yer alan “
8.maddede Kovancılar İlçesi Yazıbaşı Köyü sınırları içerisinde bulunan 108 Ada 2 nolu Parsel üzerinde Ticari Amaçlı İmar Planı işi için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun görüşülmesi.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Devam Ediyor
24. maddede Kovancılar İlçesi Osmanağa Köyü için, İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzii Komisyon Kararı alınması konusu ile ilgili olarak hazırlanan Sulama ve İçmesuyu Komisyonu inceleme raporunun konunun görüşülmesi maddeleri ele alındı.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Devam Ediyor

İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları altıncı birleşimi 6 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Devam Ediyor