İkinci Konut Kredisinde Tutar Değişikliğine Gidildi mi? Değişimler Nelerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci bir konut sahibi olmak isteyenler için Konut Kredisi düzenlemesine gitti.

İkinci Konut Kredisinde Tutar Değişikliğine Gidildi mi? Değişimler Nelerdir?

Yapılan düzenleme sonrası ikinci bir konut sahibi olmak isteyenlerin kredi tutarları yüzde 75 oranında bir azaltılma olacak.

İkinci Konut Kredisinde Tutar Değişikliğine Gidildi mi? Değişimler Nelerdir?

BDDK'nın almış olduğu karar doğrultusunda "Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak" maddesi eklendi.

PEKİ İKİNCİ KONUT KREDİSİ ALMAK İSTEYENLER NE KADAR ÖDEME YAPACAK?

Bu demek oluyor ki ikinci bir konut sahibi olmak isteyen kişilere alınacak evin yüzde 22,5’i kadar kredi verilecek. Örnek verecek olursak 10 milyon liralık konut için 2 milyon 250 bin lira kredi kullanabilecek, geri kalan 7 milyon 750 bin lira ise nakit ödeme şeklinde olacak.

İkinci Konut Kredisinde Tutar Değişikliğine Gidildi mi? Değişimler Nelerdir?

Köylerdeki ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki konutların dikkate alınmamasına. İlgili il özel idarelerinden ve ilgili belediyelerden sahip olunan konutun söz konusu yerler ile aynı niteliğe sahip yerlerde olduğuna ilişkin resmi yazı alınması durumunda bu konutların da aynı kapsamda değerlendirilmesine ve birden   fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların dikkate alınmamasına kararına ulaşıldı.

İkinci Konut Kredisinde Tutar Değişikliğine Gidildi mi? Değişimler Nelerdir?

Konuyla alakalı olarak, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine  ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin risk ağırlıklarının; Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde yüz elli olarak uygulanmasına. İçsel Değerlendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda, Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu kredilere uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde yüz elli risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak artırılması şeklinde uygulanmasına karar verildi.

Bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına, Bahse konu yüksek risk ağırlıklarının işbu Kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına karar verildi.