Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Ayı Oturumları Devam Ediyor

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumları yapılan ikinci birleşimle devam etti.

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Ayı Oturumları Devam Ediyor

Elazığ Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında yapılan ikinci birleşimde  gündem maddeleri arasında yer alan

1. maddede Hissedarı bulunduğumuz Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin 2024 yılından itibaren görev süresince yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına katılmaya, gündemdeki maddelere ilişkin oy kullanmaya, teklifte bulunmaya, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmeye, yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye, gerekli belgeleri imzalamaya vb. genel kurulla ilgili tüm konularda Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 2. maddede kurucu ortağı olduğumuz Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünü temsil etmek üzere 6 üyenin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 3. maddede Belediyemiz Meclisinin 13/04/2024 tarih ve 2024/68 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havle edilen; Elazığ Belediye Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında 29.12.2019 tarihinde imzalanan "Elazığ Karşıyaka Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümü Projesine ilişkin Protokol" kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Proje kapsamında kendileri ile muvafakat senedi imzalanıp konut karşılığı anlaşma sağlandığı halde, tapuları üzerinde bulunan takyidatlardan dolayı tapu devir işlemleri tamamlanmış ve kamulaştırma davası açılmış vatandaşlar bulunmakta olup, bu takyidatları kaldıran hak sahiplerinin tapularının Toplu Konut İdaresi (TOKİ) adına devir alınması gerekmektedir. Elazığ İli Merkez İlçesi, Kesrik Mahallesi, 4223 ada, 14 parselde Elazığ Belediye Başkanlığına ait 866246/4666512 oranlı hissenin devir işleminin tamamlanabilmesi içinde, hisse üzerinde bulunan "Elazığ 2022/309 Esas sayılı ilgili idarenin yazılı talebi üzerine ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince şerh (Hisseye yönelik) " şerhi terkin edilmiştir. Elazığ Belediyesi' nin hisselerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) adına devir alınması için gerekli meclis kararı alınması talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Ayı Oturumları Devam Ediyor

4- Belediyemiz Meclisinin 13/04/2024 tarih ve 2024/67 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havle edilen; Yeşil alanlarda ki su probleminin çözümü cihetine gidilmesi amacı ile Elazığ Merkez Hüseynik Mahallesi Yazı Caddesinde tapunun ada: 4175 parsel: 1 numarada Sedat Çağlayan  isimli vatandaşımızın adına kesin taşınmaz üzerinde ki akan suyu belediyemize bila bedel vermek suretiyle, yine Elazığ Merkez Hüseynik Mahallesi örtmek vadisinden akan sudan ilimiz merkez Ulukent Mahallesi 1754 parsel Rehber Sokak No:3 adresinde Sedat Çağlayan adına kayıtlı bahçesine 63 inç borudan sürekli akmak suretiyle takas edilmek üzere protokol yapılması gerekmektedir. Takas işleminin gerçekleştirmek üzere gerekli meclis kararının alınması talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Plan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi maddeleri ele alındı.

Gündem maddeleri arasında bulunan komisyon raporları  Ak Parti üyeleri kabul, MHP’li üyeler red, CHP ve YRP’li üyeler ise komisyon sayısının düşürülmesini mahkemeye taşıdıkları için çekimser oy kullandı.

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumlarının 3. ve son birleşimi 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18::00’de yapılacak.