Elazığ'da İcradan Satılık Fabrika

Elazığ'da fabrika binası, eklentileri ve arsası icradan satılıktır.

Elazığ'da İcradan Satılık Fabrika

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3223 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Elazığ İl, Merkez İlçe, HOĞU (YURTBAŞI) Mahalle/Köy, ALOBAĞLARI Mevkii, 117 Ada, 12 Parselde kayıtlı 3.289,21 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz . Taşınmaz tapu kaydında arsa vasfında ise de ,Taşınmaz üzerinde 163 m2 yüzölçüme sahip idari bina ve 1357 m2 yüzölçüme sahip fabrika binası (soğuk hava deposu) mevcuttur. İdari bina; antre, müdür odası, muhasebe, ilaç odası, lab./müh. Odası, mutfak-yemekhane, wc ve soyunma odasından oluşmaktadır. Fabrika binası fiili olarak soğuk hava deposu olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Yurtbaşı - Elazığ Yoluna 670 m. Elazığ - Bingöl Karayolu Organize Sanayi Kavşağına 4,1 km. Keklitepe Köprülü Kavşağına 6,7 km mesafede bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almakta ve çevresinde sanayi tesisleri bulunmakta olup, altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden yararlanmakta ve ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz üzerinde yer alan fabrika binası (soğuk hava deposu) 5 yıllık bina olup 3. Sınıf A grubu yapılar içerisinde yer almaktadır. İdare binası ise yine 5 yıllık bina olup 2. sınıf B grubu yapılar içerisinde yer almaktadır.Soğuk hava deposu içerisinde ;
1- Ortalama 70 metrekare (+5) (-5) dinlenme dediğimiz 8 soğutma odası olduğu , odalarda klima santrallerinin (vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) olduğu görülmüş ve toplam değerinin 1.263.076,00 TLolduğu tespit edilmiştir.
2- 1 adet AD 410 model 375 KVA'lık AKSA jeneratör olduğu görülmüş ve değerinin 171.872,00 Tl olduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın arsa bedeli : 1.973.526,00
İdare Binası Bedeli :367.728,00
Fabrika Binası Bedeli :4.400.751,00
Makine-Ekipman Bedeli:1.434.948,00
Taşınmazın toplam değeri:8.176.953,00 olarak takdir edilmiştir.
Taşınmazın Elazığ Organize Sanayi Bölgesi İçerisinde Olması Sebebiyle 4562 Sayılı Orgazine Sanayi Bölgeleri Kanunun 15/3 maddesi uyarınca taşınmaz satışında ihaleye iştirak edecek katılımcıların artırma sonuç tutanağının ilanından önce Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden OSB mevzuatında ve kuruluş protokolünde - belirtilen şartları taşıdığına ve ihale,katılabileceğine dair icra müdürlüğünüze uygunluk belgesi sunmaları zorunludur.Taşınmaz uygunluk belgesini sunarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.

Adresi : Yurtbaşı Beldesi, Organize Sanayi Bölgesi 43. Yol No: 1 Elazığ Merkez
İmar Durumu : Belediye mücavir alan sınırları dışında kalmaktadır.Elazığ Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 8.176.953,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: 1-Elazığ Organize Saniye Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığına ait 25/10/2017 tarih ve 30048 yevmiye numarası ile ''Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde Osb' den uygunluk görüşü alınması zorunludur.(01/01/1900 sayı)''şerhi ,
2-23/08/2021 Tarih ve 37924 yevmiye numarası ile ''3402 Sayılı Kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının
(a)bendi uygulamasına tabidir ''şerhi
3-Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığına ait 09/08/2016 tarih ve 21766
yevmiye numarası ile ''4562 sayılı Organize sanayi Bölgeleri Kanununun 18.maddesi uyarınca devir ve
temlik edilemez'' şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.