Elazığ Barosu Verilen Sözlerin Tutulmasını İstiyor

Elazığ Baro Başkanı Av. Melih Efe, kamuda çalışan avukatların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik basın açıklamasında bulundu.

Elazığ Barosu Verilen Sözlerin Tutulmasını İstiyor

Elazığ Baro Başkanı Melih Efe:"Kamuda çalışan avukatların 2019 yılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde "Kamuda görev yapan avukatların farklı statüde çalışmaları, denetimleri, mali ve özlük haklarıyla ilgili konuların yeniden düzenlenmesi gerekmekte olduğu, maaş ve özlük haklarının yetersiz olması sebebiyle kadrolu avukat sayısının günden güne azalmakta olduğu ve kamu avukatlarının statülerinin ve özlük haklarının yeniden düzenlenerek kamuda görev yapan avukatların sorunlarının çözülmesi gerektiği hususu belirtilmiş ve bu konuda düzenleme yapılacağı hususunda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından söz verilmiştir."

İnsan Hakları Eylem Planının uygulama takdiminde; savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması başlığı altında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacağı sorumlu kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ve iki yıllık süre öngörüldüğü belirtilmiştir.

Yine dönemin Adalet Bakanı tarafından 2021 yılında çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik çalışma yapılacağı ifadeleri kullanılarak kamu avukatlarına söz verilmiştir.

Tüm bu hususlara rağmen kamu avukatlarının mali ve özlük haklarına yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır" şeklinde konuştu.