Akyürek: 'Bakanlıktan 'Olur' Bekliyoruz'

DSİ'nin ilimizin içme ve tarımsal sulama projeleri, taşkın kuşaklama kanalı ve hizmet binaları ile ilgili 'DSİ Bildiğiniz Gibi' haberi ile gündeme getirdiğimiz konulara DSİ 9. Bölge Müdür Kenan Akyürek açıklık getirdi. Sulama Projelerinin ihtiyacı olan enerji ihtiyacını GES ile karşılamak için ihale izni istendiğini, eski hizmet binalarının riskli çıkması dolayısıyla yıkılıp yerlerine yeni binaların yapıldığını dile getiren Akyürek, tasfiye edilen yapım işlerinin tekrar ihaleye çıkılması için bakanlıktan olur izni beklediklerini ifade etti.

Akyürek: 'Bakanlıktan 'Olur' Bekliyoruz'

DSİ 9.Bölge Müdürü Kenan Akyürek, Hakimiyet Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu. 

Elazığ Hakimiyet Gazetesinin geçtiğimiz günlerde “Dsi Bildiğimiz Gibi” haberinde yer alan hususlar hakkında da açıklamalarda bulunan Akyürek, yapılan çalışmalar ve mevcut hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Akyürek yaptığı açıklamada, “Öncelikle şu hususun bilinmesi gerekir ki DSİ 9. Bölge Müdürlüğü yaptığı tüm faaliyetlerinde kendisine kanunlarla verilmiş olan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürürlükte olan mevzuata uygun hareket etmektedir.” dedi.

Akyürek: 'Bakanlıktan 'Olur' Bekliyoruz'

 AKYÜREK:“İHALE AŞAMASI GELMİŞ BULUNMAKTADIR” 

Sulama projeleri için ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamak üzere GES kurulması planlandığını ifade eden Akyürek,“Uluova sulaması kapalı borulu sulama sistemine dönüştürülmektedir. Bu minvalde çalışmalar devam etmektedir. Aynı şekilde pompa binası içinde projeler hazırlanmış olup ihale edilme aşaması gelmiş bulunmaktadır. Pompajlı sulama olması nedeniyle ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamak üzere GES kurulması planlanmaktadır.”dedi.

Akyürek: 'Bakanlıktan 'Olur' Bekliyoruz'

ENERJİ MALİYETİ AZALTILACAK 

Gerekli izinlerin istendiğini ve olur verildiği takdirde GES yapım ihalesinin yapılacağını ifade eden Akyürek,“Kuzova sulama projesinde yaşanan enerji problemine çözüm getirilmesi adına çalışmalar yapılmaktadır. Sulama Birliklerine  GES kurabilme imkanı verilmekle birlikte, mevcut sulama birliğinin ekonomik gücü yeterli olmadığı için, DSİ olarak 2 MW gücünde bir GES yapılması planlanmıştır. Enerji ihtiyacını karşılamak adına ihale izni istenmiş olup olur verildiği takdir de ivedilikle GES yapım ihalesi yapılacaktır. Bu sayede bölgedeki üreticilerin enerji maliyetinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.

TARHANA PROJESİ, YÜKLENİCİ FİRMANIN TALEBİYLE TASFİYE EDİLDİ

Akyürek,“İlimizin su ihtiyacı derin kuyular ve Hamzabey barajından temin edilmektedir. Nüfus projeksiyonuna göre, içmesuyu amaçlı Hatunköy barajından 2035 yılından itibaren su teminine başlanması planlanmaktadır. Tarhana regülatöründen Hamzabey barajına su takviyesi yapmak üzere yapılan ihalenin, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile müteahhidin talebi doğrultusunda tasfiye edilmiştir. Tekrar ihaleye çıkılması için Genel Müdürlüğümüzden ihale izni talep edilmiş olup kararname gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluru akabinde ivedilikle ihalesi yapılacaktır.” dedi.

KUŞAKLAMA KANALI BELEDİYEMİZE DEVREDİLDİ 

Akyürek,“Kurumumuz tarafından 1957 ve 1964 yıllarında inşa edilen Elazığ Şehir İçi Kuşaklama Kanalı,28.02.2019 tarihli devir sözleşmesi doğrultusunda 21.03.2019 tarihinde Elazığ Belediyesine devir protokolündeki şartlar ile devredilmiştir. Bu itibarla bundan sonra yapılan ve yapılacak faaliyetler belediyenin sorumluluğundadır. Ancak ilgili yönetmelik ve genelgeler gereği belediyeler ve diğer idareler dere yataklarında yapacakları faaliyetlerde DSİ uygun görüşü almak durumundadırlar. Ayrıca yine mevzuatlar ve teknik kriterler gereği dere yatakları ve ıslah tesislerinin üzerinin yol geçişleri hariç kapatılmaması gerekiyor. Aksi halde kapalı kesitler taşkın risklerini artırmaktadır. Bu konuda bütün kamu kurumlarının gereken hassasiyeti göstermesi acıların ve kayıpların önüne geçilmesi adına son derece önemlidir.” dedi.

BİNALAR RİSKLİ ÇIKTI

Kenan Akyürek, “DSİ 9.Bölge Müdürlüğü,12.Sondaj Şube Müdürlüğü ve 91.Şube Müdürlüğü binaları 1955-1960 ile 1986-1992 yılları arasında yapılmıştır. 2007-2011 yıllarında alınan karotlara ve numunelere göre, binaların beton performans sonuçları son derece yetersiz ve riskli çıkmıştır. İncelemeler sonucunda binaların tamamı deprem riski taşıdığından yıkım kararı alınmıştır.” 

YAHYA KEMAL BULVARINDA VERİLEN ARAZİ İLE YOL ÜÇ ŞERİDE ÇIKARILMIŞTIR

2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle binaların ve lojmanların boşaltıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade eden Akyürek,“24 Ocak 2020 tarihin de yerel saat  20.55’te ilimizde meydana gelen ve başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar süren deprem göz önüne alındığında, binalar ve lojmanlar boşaltığından olası bir can kaybı meydana gelmeden deprem atlatılmıştır. Kaldı ki bu binalar aynı zamanda şehrimize de değer katan binalardır. Yahya Kemal Bulvarında verilen arazi ile yol üç şeride çıkarılmıştır. Zübeyde Hanım Caddesinde yine kurumumuz tarafından verilen kısımda park yapılarak şehrin vatandaş tarafından kullanılabilecek kısımları artırılmıştır.”dedi. 

TEKRAR İHALELERİ YAPILACAK 

Akyürek,“ DSİ 9. Müdürlüğü olarak yapımını planladığımız projelerden 24’ü,yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile müteahhitlerin ihale ile aldıkları işlerini, yüzde 15 seviyesini geçmemek şartıyla fiyat farkı nedeniyle sıkıntı yaşamaları durumunda ihalelerini iptal etmek için başvuruda bulunabilecekleri hükmü doğrultusunda tasfiye edilmiştir. Bu noktada kurumumuzun herhangi bir insiyatif kullanma hakkı bulunmamaktadır. Ancak ivedilikle DSİ 9.Bölge Müdürlüğü olarak tasfiye edilen yapım  işlerimizin tekrar ihaleye çıkılması için Genel Müdürlüğümüzden ihale izinleri istenmiştir. Ancak bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği bu ihalelerin yeniden yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının “olur”u gerekmekte olup bakanlık olurları akabinde bu işlerin tekrar ihalesi yapılacaktır.”dedi.