Elazığ'da STEM İle Sürdürülebilir Dünya Projesi Yürütülüyor

Özel Elazığ Final İlkokulu Sınıf Öğretmeni Serap Özce İnanmaz farklı ülkelerden öğrenci ve öğretmenlerin işbirliğini sağlayan,öğrenci merkezli etkinliklerle işleyiş gösteren etwinning projeleri kapsamında STEM İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA adlı projeyi 4-C SINIFI öğrencileri ile yürütüyor.

Elazığ'da STEM İle Sürdürülebilir Dünya Projesi Yürütülüyor

Bu projeyle Doğa dostu bir neslin oluşmasına katkı sağlayacak,İklim değişikliği konusunda duyarlı ve bilgili bireyler yetiştirileceğini kaydeden Sınıf Öğretmeni Serap ÖZCE İNANMAZ,  STEM etkinlikleriyle bilime, teknolojiye, matematiğe ve fen bilimlerine olan ilginin artacağını da söyledi.

Elazığ'da STEM İle Sürdürülebilir Dünya Projesi Yürütülüyor

Serap Özce  İnanmaz sözlerine şöyle devam etti:“ Bu proje ile eleştirel düşünme, doğayı tanıma ve gerçek dünya sorunlarına (iklim değişikliği, toprak kirliliği vb.) karşı farkındalık, işbirliği, iletişim ve yaratıcılık becerileri geliştirilecektir.”dedi.

Serap Özce  İnanmaz, etwinning STEM İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA adlı proje kapsamında yaptıkları "Kirli Toprak Temiz Toprak "deneyiyle bitkilerin nasıl bir ortamda daha iyi yetişeceklerinin gözlemleyerek öğrenildiģi,tohum biriktirme ve biriktirilen tohumların toprakla buluşmasını sağlayarak  çevre dostu etkinliklerle farkındalık yarattıklarını ifade etti.

Serap Özce İnanmaz etwinning projeleri sayesinde araştıran,sorgulayan,çözüm üretebilen,işbirliği içinde ortak ürünler inşa eden bireyler yetiştirildiğinin önemini vurguladı.