Tuncer SÖNMEZ

Yöneticiler

Tuncer SÖNMEZ

Şehir yöneticileri 
Akil bilge kişileri 
Danışman olarak alın 
Hoş yürür şehir işleri 

****
GÖYNÜM
Oy oy yaralı göynüm 
Bahtı karalı göynüm
Gurbette çok dolaştın
Aslı buralı göynüm

****
PERTEK
Yörenin gülen yüzü 
Bağ bahçe dağı düzü 
Gurban olam Pertek'im 
Vebalin tuttu bizi 

*****
ÖMRÜN SON RÜZGARLARI
Seksen doksan dert yaşları 
Anıların gözyaşları 
Ömrün bu son rüzgarları 
Yerinden söker taşları 
 

Yazarın Diğer Yazıları