İlhami BULUT

'Emek - Sermaye Mücadelesi'

İlhami BULUT

Elazığ’ın seçkin yazarlarından; Nevzat Ülger’den bir kitap daha; ondörtüncü eseri  ‘İktisadi sistemlerde  EMEK- SERMAYE MÜCADELESİ :  

‘Emek dünyasının kuruluşundan günümüze kadar var olan, insanoğlunun hayatını idamesi için asla vazgeçemediği olmazsa olmazıdır.  (ELEP) Başkanı Ahmet Saraç’ın yukarıdaki satırlarla başlayan çok kaliteli bir önsözden sonra;  

Yazar muhtelif başlıklar altında, fasikül fasikül konuyu uzmanca irdeleyerek kayıtlara intikalini sağlamış bulunmaktadır. 

‘Emek, bir verim elde etmek için ortaya konan gücün adıdır. Bu güç, bedensel olabileceği gibi, zihinsel de olabilir,,,,’ muhtelif başlıklar altında çok şümullü izah ve tanıklar, değerlendirmeler yer almaktadır. 

Bakın mesela ‘ .....düşünen insan, ne hümanizmde olduğu gibi insanı kutsama hatasına düşer, ne de hedonizm gibi insanı sadece zevk ya da hazcılık yönüyle bakar....’

Keza; ‘Türkiye 200 yılı aşkın bir zamandır “Batı” gibi olmak için onu taklit ediyor. Hukukta, mimaride,  musikide, edebiyatta, tarihte ve ahlakta hep bu iddianın peşinde koşuyor......’ açık yürekli, bilimsel değerlendirmelerle, hemen herkesin ilgi alanına müracaat ediyor.  

‘İki kültürün, Batı kültürü ile İslami bakışın olaylara yaklaşımını gösteren iki tarihi vakaya dikkat etmek aralarındaki farkı görmeye yardımcı olabilir ,,,,’ gibi analiz ve sentezlerle sıkıcı bir dile ile yazılmamış, ilmi ve estetik bir eser. 

196 sayfadan ibaret konuların teker teker kaynakları verilen;  

‘İnsan Merkezli Kalkınma’ gibi çok güzel ekonomik açıdan vicdani değerlendirmelerin yapıldığı tam okunacak bir eser. 

Tavuk ve tay misali; Sekiz sayfa bir şeyler yazıp; şak şak televizyon televizyon kendinden bahseden şovmenlerin yazdıklarını bile önemsiyoruz biz. Yeter ki kitap olsun diyoruz.  

Külliyetli bir kütüphanesi, sürekli okuyup yazması, reklamı haz etmeyen yapısı, bilimsel araştırmacı ve yorumcu yönleriyle. 

Yazarımız Nevzat Ülger yazım dünyasına az şey kazandırmamaktadır.   

‘Kütüphaneler, demokrasinin kelesidir’ diye Finlilerin bir sözü var. Bana göre de demokratlık sloganla olmaz, böyle gürültüsüz okuyup yazmakla olur diye düşünüyorum. 

Dünyada; kitap okuma skalasında maalesef ülke olarak 81. Sırada yer alıyoruz. 

Bu konuları mülahaza ettiğimizde hep şunu söyler bu yazarımız; Biz ne yazdık ki okunmadı, yani yazar ve okuyucuyu birlikte sorumlu kılan bu öz eleştirinin sahibi.  

Nevzat Ülger’in ‘Emek ve Mücadelesi’ isimli eserinin yazım ve okuma hayatımızı hayırlar getirmesini diliyoruz. 
 

Yazarın Diğer Yazıları