İlhami BULUT

Elazığ'ın Şehrül Eminlerinden Şükrü Kacar'ın Ardından

İlhami BULUT

Bağımsız aday olarak girdiği mahalli seçimleri kazanarak; 7 Haziran 1968 – 9 Aralık 1973 tarihleri arasında Elazığ Belediye Başkanlığını deruhte eden.

Şükrü Kacar; soyadını aldığı Elazığ’ın Kovancılar İlçesi Kacar köyünde 1927 yılında dünyaya gelir. 1944 yılında öğretmenliğe başlar, birçok il ve ilçede öğretmenlik yaptıktan sonra, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünü 1957 yılında bitirerek, ilköğretim müfettişi olarak Mardin’e atanır, daha sonra Elazığ’a dönerek, Halk Eğitim Başkanlığı yapar.

*

-Köyü Tanıma Semineri Notlar

-Öğretmenin Meslek Savaşı

-Bu toprağın yaşayan ozanları (3 cilt)

-Yaşayan Atatürk

-Damdaki Saksağan (hatıra)

-Alamadılar Benden Beni (şiir)

-Bulutlara Kaptırdım Umutlarımı (şiir)

İsimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca; Manas Yayıncılık tarafından,”Yazı Hayatının 60.Yılında Şükrü Kacar Armağanı” isimli, daha ziyade yazarımız hakkındaki yazılarından oluşan bir kitap basılmış bulunmaktadır.

Elazığ Gazetesinde yazdığı “Dil Birliği” başlıklı yazısından dolayı 1973 yılında Başbakanlık-Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Basınını özendirme ödülü, ayrıca, İzmir, Ankara, Tokat, Erzurum illerinde verilen muhtelif ödüller kendisini bulurken;

Aileden sorumlu Devlet Bakanı tarafından 25.05.1998 tarihinde örnek aile beratı almıştır.

Bu eğitimci yazarımız hakkında yayımlanan kitaplarda; M.Süleyman Selmanoğlu, Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz, Suat Öztürk, Nevzat Ülger, Gazi Özcan, Saim Öztürk, Şerif Kaya, Nihat Büyükbüş, Dr. Naci Onur, R. Mithat Yılmaz, Hadi Önal, Lütfi Parlak, Lokman Tasalı, Murat Bilgin, Mustafa Yağbasan, Ziya Çarsancaklı, H.Vehbi Coşkun, Günerkan Aydoğmuş, M.Faik Güngör, Ahmet Otman, S.Tuğcan Tayhani, Rıdvan Kaya, F.Ahmet Deniz, Mustafa Balaban, Naci Sönmez, Mustafa Öz, Zekeriya Bican, Saniye Bulut, Berika Küçük, Bilal Civelek, A.Tevfik Ozan, Baycan Kacaröz, Ali Canpolat, Ali Kehribar, Av.Doğan Özdal, Hüsamettin Septioğlu, Nusret Özgen, Hüseyin Göçeri, M.Dursun Aksoy, Bünyamin Eroğlu, Muammer Aksoy, Bedrettin Keleştimur  gibi yazarlar tarafından Şükrü Kacar’ın eğitimci yanı, edebi kişiliği, şairliği ve sosyal yönü çeşitli boyutlarda kaleme alınmıştır.

“1969 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile birlikte, İmar Ve İskan Bakanı Haldun Menteş şehrimize ziyarete geldiklerinde, Devlet Su İşleri Toplantı salonunda Vali Zekeriya Çelikbilekli’ile birlikte verilen brifing sonrası. Bakan, Şükrü Kacar’ın yanına giderek, bizim İstanbul, Ankara, İzmir Belediye başkanlarına kabül ettirmediğimiz teklifleri siz hazırlayıp, projeye dönüştürmüşsünüz diye elini sıkar.”

1973 yılında Türk Belediyecilik Derneği Başkanı İsmet Sezgin başkanlığında; 17 belediye başkanının katıldığı dünya belediyecilik kongresine Lozan’da katılan Şükrü Kacar, o yıllarda Frankfurt, Madrid, Barselona, Monako, Niş, Münich gibi Avrupa şerhlerinde Japonya dahil dünyanın dört bir yanından gelen belediye başkanları ile yapılan toplantılarda şehrimizin ismini beynelmilel kayıtlara intikal ettiren.

Şükrü Kacar hocamız geçen gün Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Elazığ’ın başı sağ olsun...

Yazarın Diğer Yazıları