Sivrice dogalgaz yatırım programına alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koordinasyonunda BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin iş birliğiyle yürütülen doğal gaz şebeke genişletme yatırım programları neticesinde 2019 yılında 40 ilçe ve beldeye, 2020 yılında 39 ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlandı.

Sivrice dogalgaz yatırım programına alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koordinasyonunda BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin iş birliğiyle yürütülen doğal gaz şebeke genişletme yatırım programları neticesinde; 2019 yılında 40 ilçe ve beldeye, 2020 yılında 39 ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz arzıyla ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koordinasyonunda BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin iş birliğiyle yürütülen doğal gaz şebeke genişletme yatırım programları neticesinde; 2019 yılında 40 ilçe ve beldeye, 2020 yılında 39 ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlandı. 2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 ilçede doğal gaz kullanılıyorken son yıllarda yapılan yoğun yatırımlarla 2020 yılı sonu itibarıyla 81 il ve 589 ilçe ve beldeye doğal gaz ulaştırıldı.

Pandemi koşullarına rağmen doğal gaz yatırımları hız kesmeden devam ediyor
Doğal gaz kullanılmayan diğer ilçe ve beldelere de doğal gaz ulaştırılması amacıyla belirli programlar dahilinde yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında doğal gaz ulaştırılacak ilçelerin yatırımları ilgili taraflarla planlanıyor.

Son olarak, ilgili doğal gaz dağıtım şirketlerinin EPDK’ya başvurusu üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11 Şubat 2021 tarihli toplantısında alınan kararlar ile; Eskişehir’in Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri, Elazığ’ın Sivrice ilçesi ve Çanakkale’nin Çardak beldesi, doğal gaz dağıtım bölgesi lisans kapsamına dahil edilerek yatırım programına alındı.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yatırımlar sonucunda Türkiye genelinde 2020 yılsonu itibarıyla; Toplam yatırım tutarı 26,84 milyar TL’ye, doğal gaz arzı sağlanmış toplam ilçe ve belde sayısı 589’a, toplam dağıtım şebekesi uzunluğu 153 bin kilometreye, toplam doğal gaz tüketici (abone + serbest tüketici) sayısı 17,2 milyona, doğal gazdan yararlanan nüfus tahmini 54,5 milyona, doğal gazın şehrine ulaştığı nüfus tahmini 67,7 milyona ulaşmış durumda.

Yatırım süreçleri kolaylaşacak, doğal gaz daha fazla ilçeye daha hızlı ulaşacak
Bu süreçte EPDK’dan önemli bir adım daha geldi. “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” ilgili tüm paydaşların görüşleri de dikkate alınarak EPDK tarafından karara bağlandı. Böylece 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın sahada uygulanmasına yönelik yol haritası belirlendi. Artık yatırım süreçleri kolaylaşacak, doğal gaz daha fazla ilçeye daha hızlı ulaşacak.

Yeni dönemde ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriteri kaldırıldı. Artık lisans kapsamı içindeki ilçelerin de nüfus kriterini sağlaması halinde yatırım programına alınabilmesi sağlandı.
Şehir besleme hatlarının yapım prosedürü kolaylaştırıldı. Daha önce şehir besleme hattı yatırımlarının BOTAŞ tarafından münhasıran veya BOTAŞ ile ilgili dağıtım şirketi tarafından müştereken yapılması düzenlenmişken, Cumhurbaşkanı Kararı’nda bu yatırımların ya BOTAŞ ya da ilgili dağıtım şirketi tarafından münhasıran gerçekleştirilmesi hükmü getirildi. Böylece “müşterek yapım uygulaması yürürlükten kaldırılarak” yatırımların daha da hızlandırılması sağlanmış oldu.

Şehir besleme hattını kimin yapacağını EPDK’nın belirlemesi hükmü getirildi. Daha önceşehir besleme hatlarının nasıl yapılacağının belirlenmesi konusunda açık bir düzenleme yokken2952 sayılıCumhurbaşkanı Kararı’nda EPDK’ya bu konuda açık bir yetki verilmişti.EPDK aldığı son kararla; yatırımların kim tarafından yapılacağına ilişkin mesafe kriterini 5 km olarak belirledi. 5 km üzerindeki ilçelerde BOTAŞ, 5 km ve altındaki ilçelerde ise dağıtım şirketleri şehir besleme hattı yatırımı yapacak.

Ayrıca nüfus verilerinin temin edilmesi prosedürü değiştirildi. Nüfus verileri doğal gaz arz sürecinde büyük önem taşıyor. Daha önceki mevzuatta nüfus verilerinin Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmesi hükmü olmasına rağmen uygulamada bazı durumlarda TÜİK veya diğer resmi kurumların verilerine göre işlem yapılmak durumunda kalınıyor, bu durum yatırım sürecinin de uzamasına sebep oluyordu. 2953 s. Cumhurbaşkanı Kararı’nda kurum ismi belirtilmeden “nüfus verilerinin ilgili kurum/kuruluşlardan temin edilmesi” hükmü getirildi ve yatırım süreçlerinde zaman kaybının da önünü geçilmiş oldu.

Bakmadan Geçme