Projeden Ötesi…

İlimizde öteden beri günün ihtiyacına ve şehrin taleplerine göre proje hazırlayan bir akademisyen ve siyasetçi Prof. Bilal Çoban.

Projeden Ötesi…

Stratejik araştırma merkezi olarak kurduğu ve bünyesinde alanlarında uzman çok sayıda akademisyen, bürokrat ve uzmanların olduğu HAZARSAM, bu konuda şehrin en aktif ve en etkin proje üreten birimi.

HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Çoban,  Elazığ’ın Kurtuluşu” projesinin ardından yaşadığımız depremler sonrası ‘Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Bin Bedava Sosyal Konut Projesi’ni de kamuoyuna açıkladı.

Çoban Projesini kısaca şöyle özetliyor:

 “Projemiz 100 bin konutla toplumun en yoksul kesimini oluşturan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan deprem bölgesi olarak adlandırdığımız ve Elazığ’ın da içinde bulunduğu 11 ili kapsamaktadır. Deprem sonrası evsiz kalmış ve hak sahipliği noktasında herhangi bir tutar dalı olmayan bu ailelerimizi Sosyal Konut Projemiz ile ev sahibi yaparak barınma sorunlarını kökten çözmeyi planlıyoruz.”

Prof. Dr Çoban, projenin kaynağı olarak da yurt dışı ve yurt içi bağışlar olarak özetliyor.

Elazığ, Prof. Dr.Bilal Çoban’ı yıllardan beri ve her zaman proje yapar ve bunu kamuoyuna sunar halde gördü. Hemen her konuda sayısız projeler ortaya koydu. Ama bunları hayata geçirebilecek bir siyasi imkân ya da kamu görevine ulaşamadı.

Proje yapmak elbette bir duyarlılık ve fedakârlıktır ama hayata geçirilme noktasında bir imkan ya da yetki yoksa dosyalarda kalmaktan öteye geçemiyor ne yazık ki.

Prof.Dr. Çoban’ın bu projelerini hayata geçilebileceği bir imkana kavuşmasının önü ne zaman açılır ya da açılmasına fırsat tanınır mı bilinmez ama artık bu müktesebatın ya siyasi ya da bakan yardımcılığı seviyesinde değerlendirilmesinin zamanı geldi diye düşünüyoruz.