Prof. Dr. Orhan: '50-80 Yaş Grubu Arasında Her 10 Kişiden 9'u Prostata Bağlı Sıkıntı Yaşıyor'

Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan ORHAN, prostat hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan: '50-80 Yaş Grubu Arasında Her 10 Kişiden 9'u Prostata Bağlı Sıkıntı Yaşıyor'

Prof. Dr. İrfan ORHAN, prostat hastalığının çok geniş bir hastalık grubunu içerdiğini, bu geniş hastalık grubunun genel itibariyle halk arasında prostat hastalığı olarak adlandırılan grubunun, prostatın büyümesi nedeni ile sık idrara çıkma, idrarı yaparken zorlanma, geceleri idrara kalkma gibi belirtileri ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi. ORHAN, yapılan çalışmalarda elli ile seksen yaş arası erkeklerin yaklaşık olarak yüzde doksanında yani on kişiden dokuzunda, bu alt üriner sistem belirtileri dediğimiz yani prostata bağlı muhtemel belirtilerin en az birinin olduğunun ortaya koyulduğunu dile getirdi.

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan ORHAN, bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde gerçekten de prostat ve buna bağlı olan idrar yolları ile ilgili problemlerin ciddi manada sadece hasta açısından değil toplum sağlığı açısından da önem arz ettiğinin altını çizdi. Dr. ORHAN, burada vurgulanması gereken en önemli noktalardan birinin prostat büyümesinden dolayı ortaya çıkan belirtilerin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olan prostat kanseri ile karışmasıdır dedi. Dr. ORHAN, esasında bu şikâyetlerin ortaya çıktığı hastaların sadece prostat açısından değil prostat büyümesinin yanında prostat kanseri açısından değerlendirilmesi de prostat kanserinin erken tanı ve tedavisi açısından kendilerine büyük imkân sağladığını vurguladı.

Prof. Dr. İrfan ORHAN, özellikle elli yaşın üzerindeki erkeklerin,  prostat açısından değerlendirilmesinin, hem normal büyümeden dolayı prostat hastalığı şikâyetlerinin çözümlenmesi, hem de prostat kanseri tanısı açısından uygun olacağını dile getirdi. 

Dr. ORHAN,  normal prostat büyümesinde tedavi olarak birçok tedavi alternatifinin bulunduğunu,  bu tedavi alternatifleri içerisinde özellikle ilaç tedavisinin hastaların büyük bir kısmında etkili olduğunu söyledi.  ORHAN, bu grup içerisinde ellerinde dört, beş adet ağızdan kullanılan ilaç alternatifi olduğunu, ilaç tedavisinin yetersiz olduğu hastalarda çeşitli cerrahi tekniklerle hastaların normal prostat büyümesi açısından şikâyetlerinin ortadan kaldırılması ve yan etkilerin önlenmesi açısından sonuç veren yöntemler olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. İrfan ORHAN, özellikle prostat ile ilgili problemi olan ve buna bağlı idrar yolu problemleri çeken hastaların tedavi edilmemeleri sonucunda kalıcı idrar problemleri yanında böbrek yetmezliği gibi ciddi problemlerin de ortaya çıkabileceğini belirtti.