İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Devam Ediyor

Elazığ İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları on altıncı birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Devam Ediyor

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet başkanlığında onaltıncı  birleşimde gündem maddeleri arasında yer alan “  Gündeme alınan 2024 yılı performans programı  3. maddede İl Özel İdaresi 2024 yılı bütçe tasarısının   ve bütçe için hazırlanan raporun okunup görüşülmesi maddeleri ele alındı.

Gelir ve gider bütçelerinin her maddesi ayrı ayrı okunarak ve meclis üyelerinin  isimleri okunarak bütçeyi kabul edip  etmedikleri soruldu.

İl Genel Meclisi birleşimleri  17 Kasım  Cumagünü Elazığ İl Özel İdaresi konferans salonunda görüşülmeye devam edecek.