İl Genel Meclisi Eylül Oturumları 4. Gününde Devam Etti

Elazığ İl Genel Meclisi oturumları 4. birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Eylül Oturumları 4. Gününde Devam Etti

İl Özel İdaresi konferans salonunda gerçekleştirilen oturumların 4. Birleşimi meclis başkanı İbrahim Şerbet başkanlığında devam etti. Birleşimde  gündem maddelerinden 5. maddede Elazığ İl Özel İdaresi 2023 Yılı Bütçesine 159.000.000,00 TL ek ödeneğin (ek bütçe) gelir kaydınım yapılarak, bahse konu 159.000.000,00 TL ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarımının yapılması konusu ile ilgili olarak hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi 9. maddede Karakoçan İlçesi Yenice Köyü 359 No’lu parselde kayıtlı taşınmazın Elazığ İl Özel İdaresine ait 47 m² kısmının satılması konusu ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi ve 12. maddede Arıcak İlçe Merkezinde bulunan Diyar Sulama Kanalının incelenmesi konusu ile ilgili olarak hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi ele alındı. Ayrıca Karakoçan ilçesi Başyurt köyü ilkokulunun bakım ve onarım yapılması ile ilgili verilen önerge ile Karakoçan ilçesi Durmuş köyü hayvancılığın geliştirilmesi yönünde verilen önergeler oy birliği kabul edilerek uygun görülen komisyonlara havale edildi.

İl Genel Meclisi Eylül ayının 5. ve son oturumu 5 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.