II. ULUSLARARASI LİMNOLOJİ VE TATLI SU BALIKÇILIĞI SEMPOZYUMU ELAZIĞ'DA YAPILDI

II. Uluslararası Limnoloji ve Tatlısu Balıkçılığı Sempozyumu, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte 3-5 Eylül 2019 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

II. ULUSLARARASI LİMNOLOJİ VE TATLI SU BALIKÇILIĞI SEMPOZYUMU ELAZIĞ'DA YAPILDI

Açılış programına Tarım ve Orman Bakanlığından temsilciler, Azerbeycan, Cezayir, Irak, İran, Mozambik, Nijerya, Romanya ve Ukrayna ülkeleri ile Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler, uzmanlar, kamu kurumlarından davetliler, sektör temsilcileri ile STK temsilcilerinden oluşan yoğun bir katılım sağlandı.

Açılış konuşmaları ile başlayan sempozyum programı, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Muhammed ATAMANALP, Ukrayna Vasily Karazin Kharkov Ulusal Üniversitesinden Serge UTEVSKY ve Fırat Üniversitesi Su Ürünleri fakültesinden Prof. Dr. Naim SAĞLAM gibi uluslararası camiada tanınan hocaların sempozyuma konuşmacı olarak iştirakleri ile devam etti.

Plaket töreninin ardından Sempozyumda, akademisyenler, politika yapıcıları ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek, iç sularda temel limnolojik çalışmaların yanı sıra yetiştiricilikte karşılaşılan sorunlar ve ileriye dönük politikaların oluşturulması, iç sularımızın su ürünleri açısından önemli bir rezerv olması, su ürünlerinin ülkemizin yurt dışına ihraç ettiği tek hayvansal ürün olması gibi konusunun önemine binaen bu sektörün bilimsel öneriler çerçevesinde büyümesi ve gelişmesi yolundaki adımların tartışılacağı bir zemin hazırlandı.

Sempozyumda, ekoloji, balıkçılık yönetimi, balık işleme teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği ve hastalığı, genetik ile biyoloji gibi konularda uluslararası paylaşımlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Daha sonra 9 yabancı ülke ile Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden katılan akademisyenler, uzmanlar, bakanlık temsilcileri sektör paydaşları tarafından yapılacak olan bildiri sunumları ve lisansüstü öğrencilerin tez sunumlarından oluşan 45 tebliğ ve 42 poster çalışmanın sunulacağı oturumlara geçildi.

Sempozyum sonunda sözlü ve poster sunumların ardından genel değerlendirmelerin yapılacağı ve Sempozyumun 3. günü alabalık üretiminin yoğun olarak yapıldığı Keban ilçesine teknik gezi düzenleneceği belirtildi.