Erdoğan: Depremzede Ayrımı Olmasın

ELSAD Başkanı, kentsel dönüşüm uzmanı Av. Murat Erdoğan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve kanun hükmündeki kararnameler hakkında önerilerde bulunarak depremzedeler arasındaki yıl ayrımının olmaması gerektiğini açıkladı. 

Erdoğan: Depremzede Ayrımı Olmasın

ELSAD Başkanı, kentsel dönüşüm uzmanı Av. Murat Erdoğan hazırlanan afet kanunu teklifi ile ilgili çekincelerini ve önerilerini bir basın açıklaması yaparak kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan’ın maddeler halinde yaptığı açıklamada “ Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  ilgili bir kısım görüş ve önerilerimiz aşağıdaki gibidir. İlimize Faydası olacağı ümidiyle kamuoyuna özellikle mecliste görev yapan milletvekillerimizin dikkatine sunuyoruz.

1-Öncelikle; yasanın kentsel dönüşüme katılma  karar oy sayısını salt çoğunluk olarak değiştirmesi en önemli değişiklik önerisidir. Bu değişiklik çok kuvvetli bir şekilde  desteklenmelidir.

2-2020 yılı Elazığ depremi  ile  ağır hasarlı acil yıkılması gereken binalar valilik kararıyla yıkılmıştır. Bu deprem nedeniyle yapısı yıkılanlardan bazıları hak  sahipliğinden istifade edememiştir. Bunların bir çoğu Kentsel dönüşümden istifade etmek istemişler ancak bu defada binalar yıkılmış olduğundan karot alınamamış risk tespit raporu alınamamıştır. Bu nedenle bu vatandaşlarımız Kentsel dönüşümden de istifade edememiştir . böylelikle hem depremin etkisi ile evleri yıkılmış hem de Kentsel dönüşüm haklarından istifade edemeyerek diyerek iki defa mağdur olmuşlardır. Bu mağduriyetin giderilmesi için mecliste görüşülen yasaya bir madde eklenerek Afet nedeniyle sel , toprak kayması, yangın ve deprem nedeniyle yapıları ve işyerleri  ağır ve orta hasarlı binaların yine  hasar nedeniyle yıkılmış binaların 6506 sayılı Kentsel dönüşüm yasasındaki şartlar aranmadan geriye doğru 2020 yılı kapsayacak şekilde bu yasaya ekleme  yapılarak  afetzedelerin istifade etmesi sağlanmalıdır.

3-İmar planlarına ve zemin ölçümlerine göre göre kat yüksekliği ve kullanım alanı belirlenmelidir. Yerinde 5 kat sınırlanması nedeniyle yerinden dönüşüm rantabıl olmadığı gibi müteahhit ve vatandaşlar bu uygulamayı tercih  etmiyor. Kanunun yoğun şekilde uygulanması için bu husus dikkate alınmalıdır.

4-Ayrıca 6 Şubat depremi ile birlikte yapıları hasarlı olan afetzedeler için yerinden dönüşüm yasası çıkarılmıştır . Bu yasa ile geriye doğru 2020 yılında binaları hasar gören kişileri kapsamamaktadır. Bir ek bir madde ile 2020 yılında hasar gören bina sahiplerinin de yerinden dönüşümden istifade edilmesi sağlanmalıdır” ifadelerine yer verdi.