Elazığ Valiliği'nden İhale Açıklaması

Elazığ Valiliği tarafından ihale açıklaması yapıldı.

Elazığ Valiliği'nden İhale Açıklaması

Yapılan açıklamada; “20.05.20224 tarihinde bir yerel gazetenin haber sitesinde iddia edilen hususlara ilişkin olarak; "İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce "firmalara gönderilen davetiyelerin hangi kriterlere göre belirlendiği ve davet mektubu gönderilen firmaları kimlerin belirlediği başlığı altında haber yayınlanmıştır.

Söz konusu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Pazarlık usulü başlıklı 21 inci maddesinin (b) bendinde "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir" hükmüne uygun olarak işin idaresince belirlenmiş olup teknik ve mali yeterliğe sahip firmalara davetiyeler gönderilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İlan yapılmasını zorunlu tutmamış olan kanun koyucu bu bentlere göre yapılan ihalelerde en az 3 isteklinin davet edilmesini zorunlu tutmuştur. Bütün paketlerde kanunda belirtilen rakamın çok üzerinde firmalara davetiye gönderilmiştir.

Ayrıca haberde, ihaledeki konut sayılarının 200-300’lük paketler yerine 30' lu, 50 'li paketler olarak neden belirlenmediği, 30' tu 50 'li paketler halinde ihaleye çıkılmasının daha çok müteahhidin faydalanmasının sağlanacağı ifade edilmiştir.

"Depremden Etkilenen 18 İlde Yerinde Dönüşüm Kapsamında Kırsal Konut Yapımı İşinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihalesinin yapılması hususunda Bakanlık Makam Olur'u alınmış ve mezkur işlere ait ihale dokümanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanarak ihale edilmek üzere İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Paketlerdeki konut sayısı Bakanlıkça belirlenmiş ve ihale dokümanları bu sayılara göre hazırlanmıştır.” İfadelerine yer verildi.