Elazığ, şirketleşmede bölge üçüncüsü

TOBB Erzurum birikimli şirket verilerini açıkladı, Erzurum'da bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında 206 şirket kurulumu gerçekleşti. 7 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 41'inci sırayı aldı.

Elazığ, şirketleşmede bölge üçüncüsü

Erzurum’da bu yılın 7 ayında 206 şirket, 10 kooperatif ve 57 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 27 şirket ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 30 şirket, 3 kooperatif ve 38 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 7 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Ocak - Temmuz dönemine göre yüzde 29,5 oranında arttı.

Erzurum’da 2021 yılının Ocak - Temmuz döneminde 159 şirket, 19 kooperatif ve 66 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 18 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edilirken, 10 şirket, 2 kooperatif ve 30 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler
TOBB verilerine göre 2022 Ocak - Temmuz döneminde Erzurum’da 206, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 290, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 484, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bin 647 şirket kuruldu.

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak - Temmuz ayı diliminde kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artış oranı kaydında bölge ve Türkiye ortalamalarını geçti.

Artış Oranları
DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak - Temmuz 2022 döneminde, Kurulan şirket sayı artışı Erzurum’da yüzde 29,55, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 15,53, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 11,52, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 10,02, oranında kaydedildi

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,03, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42.56, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12,50 oranında pay gösterdi

ELAZIĞ BÖLGE ÜÇÜNCÜSÜ

Ocak - Temmuz 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 371 şirketle Van oldu. Bu ili 301 şirketle Malatya, 220 şirketle Elazığ, 206 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 94, Erzincan’da 77,Bitlis’te 84, Muş’ta 67, Iğdır’da 58, Bingöl’de 59, Hakkari’de 47, Kars’ta 36, Tunceli’de 21 ve Ardahan’da 6 şirket kuruldu.

Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 21,1 Arttı
2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı.

2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 78,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,5 artış oldu.

Yıllık Değişim
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış oldu. Temmuz 2022’de, Temmuz 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,0 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı.

Kapanan Şirket ve İşletmeler
Temmuz 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında arttı, kapanan kooperatif sayısında yüzde 30,3 azaldı.

Temmuz 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 27,1 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı.