Elazığ, Malatya ve Tunceli Karadeniz'e Döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan şubat ayı kuraklık haritasına göre Elazığ, Türkiye genelinde en çok yağış alan bölgelerden biri oldu.

Elazığ, Malatya ve Tunceli Karadeniz'e Döndü

Türkiye Şubat Ayı Kuraklık Haritası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan haritaya göre Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli normal yağış alan bölgelerden olurken ülke geneli aşırı kurak bölge sınıflandırmasında kaldı. 3 aylık kuraklık haritasına göre ise Malatya, Elazığ ve Tunceli aşırı nemli bölge sınırflandırmasına girerek Türkiye'nin en çok yağış alan illeri oldu. 

İklim değişiklikleri sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Sıcaklıkların artmasının ve mevsimlerin gerektiği gibi yaşanmamasının sonuçlarının, tarımdan canlıların hayatına, susuzluktan turizm faaliyetlerinin aksamasına kadar geniş bir etkisi var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) normalin yüzdesi metoduna göre oluşturduğu, 2024 Şubat ayı meteorolojik kuraklık durumu haritası da Türkiye'deki kuraklık boyutunu gözler önüne serdi. Haritaya göre en çok yağış alan iller Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli olurken bu illerde sadece mevsim normalleri kadar yağış alabildiler.


Oluşturulan haritaya bakıldığında izlemeye başlanması gereken hafif kurak alanların en düşük seviyede kaldığı, orta şiddette hafif kurak alanların bunu izlediği, orta şiddette kurak alanların üçüncü sırada olduğu ve şiddetli kurak alanların boyutunun arttığı gözler önüne seriliyor.

Şiddetli kurak alanlar da "acil durum" olarak nitelendiriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuraklığı "Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay." olarak tanımlıyor.

Kuraklığı izlendiği haritalar incelendiğinde 12, 9 ve 6 aylık haritalarda kuraklığın yavaş yavaş arttığı ancak şubat ayında olduğu kadar önemli bir kuraklığın yaşanmadığı göze çarpıyor. Üç aylık kuraklık haritasına göre ise mevsim normalleri üzerinde yağış alan tek bölgeyi Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin güney kesimleri oluşturdu.