Elazığ'dan Bir Şair Geçti: Faruk Nafiz Gürakar

Başak MERAL GÜNDÜZ/Rahmetli eğitimci-şair Faruk Nafiz Gürakar şiirlerinde şairi, dörtlükte dünyayı, beyitte manayı, kelimede ve hecede ise Hak Teala'yı ibrişimden ilmiklerle bir mana motifine işlemiş ,ruh ve gönül teline büyük Ülkü mızrabı ile dokunmuş, Ergenekon denizinde kulaç atmış bir şair, taze bir kan güçlü bir nefes idi. Yeğeni eğitimci Ömer Gürakar amcası Faruk Nafiz Gürakar'ı bizlere anlattı.

Elazığ'dan Bir Şair Geçti: Faruk Nafiz Gürakar

Ömer Gürakar,”1954 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Yukarı Huh köyünde dünya gelmiştir. İlk orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamladı. Şiire olan hayranlığı ortaokul yıllarında başlamıştır. Faruk Nafiz Gürakar’da  şiir, musiki ,kültür ile ilgili daha lise yıllarında kendini göstermeye başlamıştı .İlimizde çıkan hemen bütün gazetelerin 1970‘li yıllara ait sayılarında onun yazı ve şiirlerine rastlamak mümkündür.1973 yılında şu anda arşivi kayıp olan “Yeni Harput” gazetesinde yazmaya daha lise yıllarındayken başlar. Faruk Nafiz Gürakar şahsi planda aşklardan ziyade milli ve manevi ölçekli aşkların adamı olarak yaşamış ve şiirlerini de bu mecraa yönlendirmiştir.Bu tarz şiirlerinden oluşan  ve 1973 yılında yayınlanan ”Akıntılar” ismini verdiği kitap ilk şiir kitabıdır. 1974 yılında Atatürk şiir yarışmasında 3.lük ödülü,32.Türkçüler Bayramı yarışmasında tiyatro dalında teşvik ödülüne layık görülmüştür” dedi.

Elazığ'dan Bir Şair Geçti: Faruk Nafiz Gürakar

GAKKOMA MEKTUP İSİMLİ ŞİİRİ ÇOK İLGİ GÖRDÜ

Ömer Gürakar,” Yüksek tahsilini ise Eskişehir Eğitim Enstitüsünden bitirip çeşitli şehirlerde öğretmenlik hayatına başlar. Faruk Nafiz Gürakar öğretmenlik yıllarında da boş durmaz. Özlemini çektiği  Elazığ’a şiirler, yazılar, mektuplar gönderir.

1983 yılında Siirt’te çalıştığı yıllarda yazdığı ve Turan Gazetesinde yayımlanan “Gakkoma Mektup” isimli şiiri çok ilgi görür. Gazetenin bir hafta sonraki sayısında şair –yazar Şeref Tan bu şiire “Mektuba Cevap” isimli şiiri ile karşılık verir. Gürakar  çok sevilen “Gakkoma  Mektup”  şiirini Bursa Büyükorhan’da görev yaptığı  1988 yıllarında memleket hasretiyle tutuştuğu bir zaman da “Gakkoma Mektup-2”olarak ikinci bir şiir ile Turan Gazetesinde yayınlayarak hemşerilerine armağan eder. Çalıştığı okullarda çıkarttığı “Sesimiz” isimli dergilerde şiirleri ve yazılarını neşreder. Faruk Nafiz Gürakar Şükrü Kaçar’ın” Bu Toprağın Yaşayan Ozanları “ kitabında şiirleri ile yer aldı. Ülkücü Ozanlar Antolojisi’nde yer alan şairin yazı ,şiir ve hikayeleri Türk Edebiyatı, Töre, ,Pınar, Milli Kültür gibi dergilerde Her gün, Ortadoğu ve Millet gazetelerinde de yayımlandı.

Elazığ'dan Bir Şair Geçti: Faruk Nafiz Gürakar

Gürakar “Türk” ve “İslam” kelimelerini birlikte kullanmış, dini ve milli temayı iç içe işlemiştir. Onda İslamiyet ve Türklük et ile tırnak gibidir ve Kur’an Türk’ün yoludur.

Şair Faruk Nafiz Gürakar,23.12.1998 de amansız bir hastalık sonucu 44 yaşında vefat etmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan şair hiçbir zaman unutulmadı. Şehrimizin önde gelen bir çok yazar gazete ve dergilerinde şaire vefalarını göstererek yazılarında yer verdiler. Yine ilimizde bir çok dernek Faruk Nafiz Gürakar’ı anma programları düzenlemiştir.

Şairin yakın çevresi 2022 yılında “Gönül Depremleri” isimi verdikleri şiir kitabını yayımlayarak  Faruk Nafiz Gürakar’ı vefatından sonra da Faruk Nafiz Gürakar ismini yaşattılar.2015 yılında Elazığ Dernekler Federasyonun ELFED “Elazığ-Harput ve Kültürüne Dair Bestelenen Yeni Türküler “projesiyle şairin “Elaziz” isimli şiirini Kültür Bakanlığı İstanbul Türk Halk Müziği Korusu şefi Uğur Kaya’nın bestesiyle mahalli musikimize kazandırmış oldular” dedi.

“Özün sözün destanlaşan tarihtir
Mertlik cömertlik sende sarihtir
Seninle yaşamak güzel talihtir
Toprağın mukaddes insanın aziz
Seni gördüm hoşnut oldum Elaziz”

GAKKOM Yazar: Faruk Nafiz Gürakar

Tüm geceler berrak, yıldızlı aylı 
Düğünleriniz geçiyor mu halaylı? 
Bakırcılar çarşısında kalaylı 
Gablar yine satılıyor mu GAKKOM? 
 
Saçları bölük bölük mü kızların? 
Çekimi ilgisini yağızların? 
Maya ve divan kokan ağızların 
Bilir misin hasretindeyim GAKKOM. 
 
Tütüyor gözümde Perçenç'in tutu, 
Yakar gönlümü o demleri odu, 
Harput havasında gırnata-udu 
Dinlemek başka oluyor GAKKOM. 
 
Hasreti içime işlemiş gurbet, 
Mastar'a Hazar'a bak, hele sabret 
 Ayrılık yüzler güler elbet, 
Gün gelir gönüller şad olur GAKKOM. 
 
Kediler öksüz, yok Aliye bacı. 
Kime nasip iri Güllü'nün tacı 
Uzaklardan haber gelir çok acı 
Harput harap, Harput bitap he GAKKOM. 
 
Gakkoşlarım diz vursun birer birer, 
Davula dem versin Gara biber 
Şimdiki nesil geçmişten bi haber 
Yetişiyormuş, bu olmasın GAKKOM. 
 
Yırtsın karanlıkları ÇAYDA ÇIRAM 
Töremi hor görenlerle yok aram. 
Kimse bilmez mazimi kaç asıram 
Gönülden gönüle akarım  GAKKOM 
 
Ötsün Feyzi Baba'nın gırnatası, 
Yok olsun kalplerimizin tasası, 
Şenlensin Erenler-Alpler ovası 
Gün gelir gönüller yad olur GAKKOM. 
 
Fırat'ım, Diclesine El uzatsın, 
Hazar'da gençler gönlünce yıkansın 
Yarınkiler, bugünü aratmasın 
Töremiz yaşasın, boy atsın GAKKOM. 
 
Köğankli Kör Hafız maya söylesin 
Sarsın ruhu içli ses, yer inlesin 
Gönül çavreşsiz hayatı neylesin 
Yarsız olurda, onsuz olunmaz GAKKOM. 
 
Görenin gönlünde bırakmışsın iz, 
Elâziz, Elâziz güzel Elâziz, 
Mamuratül Aziz-i Faruk Nafiz 
Anlamakta yetersiz kalır GAKKOM…