Elazığ dahil 11 İle Müjde Mahiyetinde KDV Düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de meydana gelen afetlerin ardından afetzedelere konut bağışlayanlara yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Elazığ dahil 11 İle Müjde Mahiyetinde KDV Düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeye göre, afetzedelere yapılan konut bağışlarında KDV (Katma Değer Vergisi) istisnası getirildi.

Afet Bölgeleri İçin Önemli Bir Adım

Bu yeni düzenleme, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen bölgelerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası sırasında geçerli olacak. Önemli olan nokta, bu istisnanın 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak olmasıdır.

Vergi Kolaylığı ve İade İmkanı

Bu düzenleme kapsamında afetzedelere konut bağışlayan kuruluşlar, KDV'den istisna tutulacak. Yani, bu bağışlar için ödenen KDV miktarı, hesaplanan diğer vergilerden düşürülebilecek. Eğer bu yolla düşürülemeyen bir KDV miktarı olursa, ilgili mükellefin talebi doğrultusunda geri iade edilebilecektir.

Yetki ve Süre Uzatımı

Cumhurbaşkanı, bu düzenleme kapsamındaki süreyi bir yıla kadar uzatabilecek yetkiye sahip olacak. Ayrıca, istisna kapsamına girecek işlemleri, usul ve esasları belirlemek de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkisi altında bulunuyor.

Hangi İşlemler İstisna Kapsamında?

İstisna, AFAD ile afetzedelere konut bağışlayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetleri kapsamaktadır. Ancak konut dışındaki yapıların inşası ve mevcut konutların tadilat, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamına girmemektedir.

Bu düzenlemeye göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının AFAD ile bağış protokolü imzalamaları şarttır.