Elazığ'da bir dönem sona eriyor: Meclis Kararıyla Artık İzin Yok

Elazığ Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı oturumlarında alınan kararla Elazığ'da bir devrin sonuna gelinmiş oldu.

Elazığ'da bir dönem sona eriyor: Meclis Kararıyla Artık İzin Yok

Meclis’te alınacak kararla Elazığ’da artık binaların son kat teras çatılarının yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Karar ve gerekçesi ise şu şekilde:

“İlimiz Genelinde Kış aylarında meydana gelen yoğun yağış nedeniyle binalardaki son kat teras çatıların kullanımı ile ilgili şikâyetler gelmektedir. Bu şikâyetler nedeniyle İmar ve Şehircilik müdürlüğümüze yapılan Ruhsat taleplerinde gelen projelerde son kat teras çatı uygulamalarının yaptırılmaması hususunda gerekli meclis kararı alınması talebi ile ilgili teklif yazısı imar komisyonuna havale edilmiş olup yapılan toplantıda;

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5.Bölüm 40.Madde 11. Fıkra "Belediyeler meclis kararıyla mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar için de kullanılabilir."

Yine aynı yönetmeliğin 69. Maddesi "Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler uygulanamaz. (Ek cümle:RG-11/7/2021-31538) Ancak ihtiyaç duyulması halinde, bu Yönetmeliğin değiştirilemeyen hükümlere aykırı olmamak kaydı ile idarelerin imar yönetmeliklerine eklenecek yöreye özgü ilave tanımlar bu kapsamda değerlendirilmez." Hükümleri doğrultusunda; Binalardaki son kat teras çatı uygulamasının sonraki süreçte kaçak yapılaşmaya mahal vereceğinden dolayı son kat teras çatıların yaptırılmaması teklifi uygun görülmüştür.”