Elazığ Belediyesi'nden Müjde!: Meclis Toplantısında Karar Alındı 

Elazığ Belediye'nin riskli ve hasarlı yapılara uyguladığı yüzde 10'luk emsal artışının süresi uzatıldı.

Elazığ Belediyesi'nden Müjde!: Meclis Toplantısında Karar Alındı 

Elazığ Belediye Meclisi Temmuz Ayı Oturumları devam ediyor.

Bu ayki oturumlarda kentsel dönüşümde önemli bir etken olan emsal konusu yeniden gündem geldi.

Elazığ Belediyesi’nin kentsel dönüşümün hızlanması konusunda sağladığı birçok faydadan biri olan yüzde 10’luk emsal artışının süresi 01 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı.

SÜRE UZATILDI!

Elazığ Belediyesi Temmuz Ayı Oturumlarının 2. Birleşiminde ilk gündem maddesi olan karar ise şu şekilde:

“02.02.2022 tarih ve 2022/30 Sayılı belediyemiz meclisince onaylanan Elazığ (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan hükümlerinin 3.52. Maddesinin: "6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli yapı tespit raporu alan yapıların bulunduğu parsellere ve 24.01.2020 depremi sonrası ağır ve orta hasar raporu alan yapıların bulunduğu parsellere %10 emsal artışı verilir. verilen %10 emsal artışı Taks'ta da geçerli olacaktır. %10 emsal artışı uygulaması 01.01.2026 tarihine kadar geçerli olup aynı parsel üzerinde riskli yapıdan alınan %10 emsal artışı ve ağır, orta hasar raporundan alınan %10 emsal artışı bir arada verilemez. bahse konu artışın sadece bir tanesi geçerli olacaktır ve parsellerin tevhidinde de yine artışın bir tanesi geçerli olacaktır. ancak bu emsal artışı başvurulan yeni ruhsat taleplerinde uygulanacak olup, tadilat ruhsatlarında geçerli olmayacaktır." şeklinde düzenlenmesine ilişkin talebin oybirliğiyle kabulüne karar verilmiştir.”