Elazığ Besi OSB Biyogaz Tesisi Yerel Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Programı Düzenliyor

İşlettiği biyogaz tesisinde küresel iklim krizi ile mücadeleye, yenilenebilir enerji üretiminin artışına, enerji tüketiminde dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamayı, hayvansal atıkları değerlendirerek yenilenebilir enerji üretmeyi ve bölgede oluşan çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen Elazığ TSO öncülüğünde kuruluşu gerçekleştirilen  Elerji Enerji Gübre Üretim San. Ve Tic. A.Ş.projenin yaratmış olduğu sera gazı emisyon azaltımının uluslararası seviyede belgelendirilmesi amacıyla VCS Gönüllü Emisyon Azaltım sertifikalandırma sürecini başlattı.

Elazığ Besi OSB Biyogaz Tesisi Yerel Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Programı Düzenliyor

Bu kapsamda konu hakkında bilgi vermek amacıyla “Yerel Paydaş Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek olan Elerji Enerji Gübre Üretim San.ve Tic.A.Ş yetkilileri konu ile ilgilenenleri etkinlikte yer almaya davet ettiler.

22.Temmuz saat 15.00 de çevrimiçi yapılacak toplantıya t.ly/ELERJI linki üzerinden kayıt yaptırılabilecek.

TOPLANTI PROGRAMI:

15:00-15:05: Açılış Ve Takdim

15:05-15:20: Proje Tanıtımı

15:20-15:40: İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma, Karbon Denkleştirme

Mekanizmaları ve Karbon Sertifikalandırma Süreçleri

15:40-16:00: Katılımcılardan Gelen Soruların Cevaplandırılması

16:00-16:15: Sürekli Geri Bildirim Sürecinin Tanıtılması

16:15-16:30: Sürdürülebilir Kalkınma Adımlarının Tanıtimı ve Değerlendirmesi

16:30-17:00: Sürdürülebilir Kalkınma Takip Mekanizmaları ve Kapanış.

Ayrıca Toplantıya katılamayarak olup görüşlerini bildirmek isteyen ilgililer [email protected] adresi ile iletişime geçebilecekler.
 

Bakmadan Geçme