Biz de Buna Yanarız…

Pandemi dönemi sonrası yaşanan Rusya-Ukrayna savaşında en önemli stratejik ürünün gıda olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Biz de Buna Yanarız…

Bu gerçeği gören tüm ülkeler tarımsal üretime yönelirken, dünyayı yöneten büyük sermayedarlar da dünyanın neresinde olursa olsun buldukları her karış toprağı üretmek amacıyla ya satın aldılar ya da kiraladılar.

Bu gelişmelerden de anlaşılacağı gibi gelecekte petrol ve doğal zenginlik için değil, ekmek ve su için savaşalar yaşanacak.

Durum böyleyken ülkemizde de tarımsal üretim konusunda Bakanlığın önemli adımları ve çiftçilere destekleri oldu ve olmaya devam ediyor.

Artan üretim maliyetleri sebebiyle tarıma elverişli  toprağa ekim yapılmazken, bunun gerçekleşmesi için devletin teşvik ve destekleri durumu tersine çevirebiliyor.

Tarımda verimliliği ve üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında ilimizde sertifikalı buğday, arpa, mercimek ve sarımsak ekim alanlarını artırmak için  %75 hibeli tohum dağıtımı yapıldı.

Çok güzel ve önemli bir gelişme. Ancak bu destek sağlanırken müracaat eden çiftçiler arasından kura çekilmiş.

Bu ne demek? Bakanlık ihtiyaçtan az miktarda tohum gönderdiği için İl Müdürlüğü de haklı olarak şeffaflık gereği bunu kura yöntemiyle belirleme yoluna gitmiş.

Çiftçi üretmeye hazır, sertifikalı tohum için müracaat etmiş ama gelen miktar yeterli olmadığı için kura çekilmiş ve bir kısım çiftçimiz bu uygulamadan faydalanamamış.

Bakanlık keşke isteyen her çiftçimize yetecek kadar bir hazırlık yapsaydı da ülkemiz tarım konusunda dışarıya bağlı olmaktan kurtulsaydı.İnşallah ilerleyen zamanlarda bu çalışma daha kapsamlı olur. 

Tarım Bakanlığına çok önemli görev düşüyor. Bu bakanlık artık Milli Savunma Bakanlığı kadar stratejik bir konuma yükseldi. Ama ne gariptir ki bunun önemini çok fazla anlayan ve yeteri kadar çalışma yapan bakan gelmedi. İşte biz de buna yanarız.