Bir Sezon Daha Boş Geçti

Harput, Hazar Gölü, Keban Barajı ve Kanyonlar gibi birçok tarihi ve turistik zenginliklerine rağmen bu potansiyelleri harekete geçirebilecek bir irade ortaya koyamayan Elazığ, bir turizm sezonunu daha eli boş geçirdi.

Bir Sezon Daha Boş Geçti

İlimizin tarihi zenginlikleri yanında birçok coğrafi güzelliklerinin turizmin hizmetine sunulmasına yönelik adımların atılmaması, ilimizi bu sektörde geri bıraktığı gibi, mevcut yapıların bakımsızlığın ve ilgisizliğin kurbanı olması duyarsızlığı devam ediyor.

POTANSİYEL ÇOK İRADE YOK

İlimizin hemen her köşesi turizm açısından değerlendirilip şehrin tanıtımı ve ekonomik kalkınmasına katkı sunulmasına yönelik beklentiler bu yıl da karşılanmadı ve sezonu eli boş tamamladık.

Şehirlerin ekonomik gelişmesi ve kalkınmasında önemli bir rol oynayan ve son yıllarda Doğu ve Güneydoğu illeri ile Karadeniz şehirlerinin sektörden önemli pay alıp turizmin önemli merkezleri haline gelmelerine sebep olurken, Elazığ,  bu konuda geçmişten getirdiği atalet ve durağanlığı ısrarla devam ettiriyor.

Bir Sezon Daha Boş Geçti

HARPUT GİBİ TARİHİ BİR MEKÂN YETERİNCE DEĞERLENDİRİLEMİYOR

İlimizin en önemli tarihe ve  değere sahip olan ve bağrında birçok medeniyetten eserler barındıran Harput, turizm olarak yeterince değerlendirilemiyor.

Elazığ Belediyesinin  yapmış olduğu restorasyon, müzeler ve peyzaj çalışmaları dışında Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hiçbir çalışması olmaması, Harput’a gelen herkesin büyük bir merak ve heyecanla gittiği Buzluk Mağarasının girişi hurda bir demir kapıyla kapatılmış ve etrafının pislik içinde olması, turizme bakışımızın somut bir örneği oluyor.

Bir Sezon Daha Boş Geçti

HAZAR GÖLÜ, İLGİSİZLİK KURBANI

Harput ile birlikte ilimizin en önemli turizm cenneti olan Sivrice İlçesi ve Hazar gölü de ilgisizlik kurbanı. İlçe ve göl kenarındaki yazlıkların atık suları herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan göle akıtıldığı için yıllar önce alınan mavi bayrak  elimizden gitmekle kalmadı, bölgenin çöpleri dahi toplanamaz hale geldi.

limiz  Ak Parti Milletvekili ve yöre insanı Prof. Dr. Erol Keleş’in girişimleri ile yıllar önce yapılan ancak bir türlü işletilemeyen Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi için daha yeni ödenek çıkartıldı.  Sivrice Belediyesi tarafından gölün güney kıyı şeridine  yapılan parklar ve ağaçlar, bakımsızlıktan kurur ve harap olurken Belediye, parkların korunması ve bakım onarımı için ihale yaparak işletmesinin  özel şahıslara vermek gibi güzel bir uygulama başlattı ancak buna da büyük oranda engel olundu.

Bir Sezon Daha Boş Geçti

KANYONLARIN ADI VAR

Geçtiğimiz yıllarda keşfedilen ve şehirde büyük heyecan oluşturan kanyonlarının akıbeti hakkında kimsenin bir bilgisi yok. Zaman zaman kanyonlara giden yolun yapıldığına dair haberleri okuyup bölgeye yönelen hemşerilerimiz böyle bir yol olmadığına şahitlik edip hayal kırıklığı ile şehre dönerken, kanyonların başında yapılması planlanan sosyal tesis için ise herhangi bir adım atılmadı.
Uzun süre yönlendirme tabelaları bile dikmekten aciz bir anlayışla yönetilmeye çalışılan  ve gezi teknesi bakımsızlıktan ve sahipsizlikten  batan kanyon turizmini nasıl bir son bekliyor merak ediliyor.

GİZLİ BİR EL ŞEHRE İHANET Mİ EDİYOR?

İlimiz  turizminin emrine verilip şehre önemli ekonomik katkı sunacak çok önemli zenginlikleri olmasına rağmen bu konuda Vali Çetin Oktay Kaldırım dönemi hariç önemli bir adım atılmaması, “gizli bir el bu şehre ihanet mi ediyor?” sorusunu gündeme getiriyor.

TURİZM, NE ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ OLACAK?

Elazığ’ın önemli tarihi ve turistik merkezleri olmasına rağmen bunların bir türlü harekete geçirilemediği gibi, kısa-orta ve uzun vadeli programlarının bulunmaması yanında böyle bir gayretin dahi olmaması,  yöneticilerinin ve siyasilerinin de bunu sorgulama noktasında geride durmaları  üzüntüyle karşılanıyor.

ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ŞART

İlimizin turizm gibi çok az bir masraf ve ilgiyle ayağa kalkabilecek bir alandaki ataletin, tutukluğun ve durağanlığın neden yaşandığına dair soruların karşılıksız kaldığını ifade eden vatandaşlar, bu konuda hem şehirde hem de bürokratlarda bir zihniyet devrimi yaşanması gerektiği, ancak mevcut yönetici ve bürokratlarla bunun çok da mümkün olmadığı, zira geçen sürenin bunu çok net olarak gösterdiğini ifade ediyorlar.

SİYASET KURUMU ÖNCÜ OLMALI

Bugüne kadar il yöneticisi  ve bürokratların insafına ve vizyonuna terk edilen ancak bir arpa boyu mesafe kat edilemeyen turizm sektörünün gelişmesi için milletvekillerinin konuya el atması, sadece ilgili kurumlardan değil, bu konuda fikir üretebilen ve vizyon geliştiren STK ve değişik çevrelerden görüş ve projeler alarak yol haritası oluşturulması gerektiği görüşünde birleşiyorlar.