Başucunda Telefonla Sakın Uyumayın!

Çoğumuz cep telefonumuzu komodinin yanında tutarız, ki sonuçta, uyumadan önce baktığımız son şey ve uyandığımızda ilk uzandığımız şeydir.

Başucunda Telefonla Sakın Uyumayın!

Bazı insanlar cep telefonuyla uyumanın kanser riskini artırabileceğinden endişe duyuyor. Ancak bu bağlantı için kanıtlar net değil. Bazı çalışmalar radyofrekans EMF ile kanser arasında bir ilişki bulurken, diğerleri hiçbir bağlantı bulamadı. İyonlaştırıcı olmayan radyasyona aşırı maruz kalmaktan kaçınmanın en iyi yolu uyurken cep telefonu kullanmaktan kaçınmaktır.

Cep telefonlarından gelen iyonlaştırıcı olmayan radyasyona maruz kalma, onları kullanan çok sayıda insan nedeniyle bir endişe kaynağıdır. Federal İletişim Komisyonu, radyo frekansı enerjisini düzenler ve ne kadar radyasyonun güvenli olduğunu belirlemek için belirli bir absorpsiyon oranı kullanır. Cep telefonları için geçerli yasal sınır, vücut ağırlığının kilogramı başına 1,6 watt’tır. Ancak, bu standart çoğu cep telefonu tarafından karşılanmamıştır.

Riski azaltmak için, cep telefonunuzla sizden en az 3 metre (10 fit) uzakta uyuyun. Ahizesiz kullanım cihazı kullanmak veya arama sayısını sınırlamak da maruz kalmanızı azaltabilir. Kullanımınızı, iyi sinyal aldığınız alanlarla sınırlayın. Uyurken cep telefonunuzu kullanmanız gerekiyorsa, uçak moduna alın veya kablolu kulaklık kullanın. Uyurken asla cep telefonunuzu yanınızda kullanmayın.

Birçok insan cep telefonunun yanında uyumanın sağlığa zarar vermesinden korkar. Cep telefonlarından gelen elektromanyetik alanlar, uyku sırasında uyanmalarına neden olabilir, ancak bu alanların beyin üzerindeki sağlık etkileri konusunda da endişeler vardır. Bu elektromanyetik alanlar beyin tümörü riskinizi artırabilir ve doğurganlığınızı etkileyebilir. Neyse ki, alabileceğiniz bazı önlemler var. Birincisi, yatak odanızda asla cep telefonuyla yatmamalısınız.

Araştırmacılar, cep telefonu kullanımı ve kanser arasındaki olası bağlantıları inceleyen birkaç çalışma buldular. Bununla birlikte, çoğu çalışma yetişkinlere odaklanmıştır ve çocukları ve gençleri incelememiştir. Ergenlerde ve çocuklarda beyin tümörü riskini inceleyen bir çalışma, güçlü bir ilişki tespit etmedi. Bununla birlikte, bu çalışmanın boyutu, çalışmanın orta düzeyde riskleri bile tespit etme yeteneğini sınırladı. Ayrıca, çocuklar yetişkinlerden daha sık cep telefonu kullanır ve yaşam boyu RF dalgalarına maruz kalmaları yetişkinlerden daha fazla olabilir.

ABD hükümetinin Ulusal Toksikoloji Programı tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, cep telefonu kullanımının potansiyel sağlık risklerini araştırdı. Araştırmacılar, telefon kullanımını iki tür beyin tümörüyle ilişkilendirdi: gliomalar ve akustik nöromlar. Bu çalışma, kanserin nedenlerini doğrudan araştırmamış olsa da bulgular tüketiciler için önemlidir.

Cep telefonları, sperm kalitesini bozabilecek radyo frekansı elektromanyetik dalgalar yayar. Çalışma, spermlerin cep telefonu radyasyonuna maruz kaldığında hareketliliklerinin azaldığını buldu. Nedeni tam olarak bilinmiyor, ancak bulgular cep telefonu radyasyonunun oksidatif stres ve DNA’ya zarar vererek spermleri etkilediğini gösteriyor.


Cep telefonu radyasyonu, sperm ve testis dahil olmak üzere çeşitli organları ve dokuları etkiler. Sperm kalitesi ve bu organların nasıl çalıştığı üzerinde ne gibi bir etkisi olduğu açık değildir, ancak giderek artan bir araştırma grubu, cep telefonu kullanımının erkek doğurganlığının azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Sorun şu ki, cep telefonu radyasyonuna maruz kalma ile sperm kalitesi arasındaki kesin ilişkiyi belirlemeyi zorlaştıran, mobil cihaz analizi için standart bir analiz yok.

Macaristan’da yapılan bir başka gözlemsel çalışma, cep telefonu kullanan erkeklerde sperm sayısında önemli bir azalma buldu. Çalışma 13 ay boyunca 231 erkeği izledi. Ağır cep telefonu kullanan erkekler, sperm sayısında yaklaşık %30’luk bir azalma yaşadı.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’deki araştırmacılar, cep telefonu radyasyonunun kanser oranları üzerindeki etkilerini gösteren bir çalışma yayınladılar. Önceki çalışmalar net olmayan sonuçlar bildirmiştir. Diğer 50 çalışmanın istatistiklerine bakan bu çalışma, cep telefonu kullanımı ile artan tümör oranları arasında bir bağlantı olduğunu öne sürüyor.

Bulgular, cep telefonlarından yayılan radyasyonun Glioma riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Cep telefonlarından gelen radyasyon, beyindeki reaktif oksijen türlerinin üretimini artırır. Antioksidanların kullanımı bu reaktif oksijen türlerinin üretimini azaltabilir. Düşük frekanslı elektromanyetik alanlar da glioma riskini artırabilir.

Bilim adamları hala cep telefonu kullanımı ile beyindeki tümörlerin gelişimi arasındaki bağlantıyı araştırıyorlar. Radyasyonun iki tip beyin tümörü ile bağlantılı olabileceğinden endişe duyuyorlar: gliomalar ve akustik nöromlardır.