Rüveyda Sadak

Gazze için Küreselde Üniversite Hümanizmi

Rüveyda Sadak

7 Ekim tarihinin hafızalarda edindiği yer, Gazze sivilleri katliamıyla küresel bir soruna dönüştü. Dünya, bu katliamı film gibi seyretmeyip gerek boykot ve gerekse protestolarla tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Gazze’de siviller hâlâ katlediliyor. Küresel ölçekte her kesim ve ülkeden, artan sayıda tepkiler gösteriliyor. ABD’de üniversite öğrencileri, Gazze’deki katliamı protesto edip yine Gazze için bir araya geliyor. Öğrenci protestolarının böylece büyümesiyle Dünya konjonktürünün küresel bir bütün olarak Filistin’e, Gazze’ye karşı verilen bu destek protestolarının sesleri, insan için insanlık için savaşa hayır diyor. Gazze insanı için üniversitelilerin etkiye dair verdikleri bu tepki, Dünya medyasında büyük yankı uyandırıyor. Üniversite öğrencilerinin yapmış oldukları bu protest tutum, sosyolojik mentalin çok yönlü boyutunu ifade ediyor. Belki psikolojik belki siyasi ve hatta günlük rutin olarak, zıtlığa karşı bir tür savunma ile karşıtın belki de tezatı anlatılıyor çünkü protesto mekân belki de ironi kapsamlı bir coğrafya olan Amerika’dan… Bakınca her şey normal iken bu bir mutabık inisiyatif olabilir mi?

Nitekim Filistin kapsamlı Gazze, artık küresel bir mesele.  Hatta Gazze hatta insanlık ve hatta hümanist doğru, bu yönde tepkisel gerçeği protesto diliyle ifade ediyor. Vicdan, insani doğruyu harekete geçiriyor. Doğru olan, katliamı seyrederek değil, aksine tepkisel tutumlarla bugün Amerika’dan birkaç üniversitede, arttıkça devam eden protestoların varlığını ifade ediyor. Amerika’da birçok üniversite öğrencisi, protestolarını sürdürüyor.

Söz konusu Dünya çapında isimleriyle kalifiye ve kalite standartlarıyla bilinen üniversitelerin öğrencilerdi bunlar… Her biri Amerika’da her biri aynı küresel sorun olan Gazze’ye destek için bir araya gelen üniversite öğrencileriydi. Columbia, Michigan, Harvard, Teksas, Yale, Cal Poly Humbold Üniversitelerinde yapılan ve artan fakat azalmayan bu protestolar, aylardır yaşanılan bu katliamın bir soykırım olduğu bilinciyle kampüs içine kurdukları çadırlarla hâlâ destekleri devam ediyor. Ve Gazze ve küresel diplomasi ve sağlanmayan bir barış, kim bilir, perhaps?

Yazarın Diğer Yazıları